Förenkla med Digital Brevlåda

Nu finns ytterligare en tjänst som förenklar styrelsearbetet!

I vår strävan att förenkla styrelsearbetet genom att skapa fler digitala tjänster lanserar vi nu Digital Brevlåda!
Genom att få all post digitalt med tjänsten Digital brevlåda förenklar och snabbar ni upp hanteringen av era dokument. Istället för att få post till en fysisk brevlåda som någon ska bevaka och tömma får ni all post i en digital brevlåda. Alla behöriga får tillgång till all inkommen post direkt och ni slipper skicka den vidare er emellan.

Enkelt, säkert och smidigt helt enkelt! Läs mer i Portalen om hur ni kopplar på tjänsten.

Till alla Nyheter