E-signering av styrelsens dokument

För att förenkla signeringen av era dokument kan vi nu erbjuda e-signering via vår samarbetspartner.

Många gånger kan det ta tid att få tag i alla i styrelsen för att få en handling påskriven. Antingen ska det skickas via post eller så ska det lämnas vidare från person till person. Nu finns en lösning för en smidigare hantering!

På Resly kan du skapa ett konto för att hantera digital signering av era dokument, så som till exempel protokoll, årsredovisningar och andra dokument som behöver signeras. 

Registrera dig på resly.se/signup, och ange partnerkod: SIMPLEKO så erhåller ni två gratis e-signeringar per månad. Dokumenten ska laddas upp i pdf-format och de signeras via Bank ID. Det är ett enkelt verktyg utan någon bindningstid. 

Läs mer på Resly.se