Välkommen till Portalen!

Vi är stolta att nu kunna presentera Portalen - din nya digitala plattform för ekonomisk förvaltning. Du kan nu logga in med bank-id. Här finns allt tillgängligt, var du än befinner dig, digitalt och lätt åtkomligt!

Beroende på din roll som styrelsemedlem, fastighetsägare, revisor eller boende har du tillgång till de dokument och uppgifter du behöver.

Som boende kan du ser din senast avi, ändra aviseringssätt samt begära utdrag ur lägenhetsförteckningen.

Som styrelsemedlem/fastighetsägare tipsar vi om att börja med att gå in under ”Övrigt” i vänstermenyn och säkerställa att alla har rätt behörigheter. Här kan du också uppdatera attesträttigheter. När du har ett ärende att behandla, t ex en faktura att attestera, får du en avisering om det på startsidan, och även ett e-postmeddelande. Stäm av att din e-postadress är den dit du vill ha dina aviseringar!

Du kan också lägga ett ärende till oss när det är något du vill ha hjälp med. Välj vad ärendet gäller och det hamnar direkt hos rätt person. Du kan sedan följa ärendet och får ett meddelande via e-post när en uppdatering sker i ärendet.

Vi hoppas att detta ska förenkla din hantering och tar gärna emot dina frågor och synpunkter. Tillsammans jobbar vi för att ge dig så bra service som möjligt!

För dig i styrelsen finns akuell information att läsa under För styrelsen

För dig som medlem/hyresgäst hos en av de kunder vi förvaltar finns frågor och svar under För boenden

Till alla Nyheter