Fast med tomträtt?

För många bostadsrättsföreningar, främst i våra storstäder, har de senast årens ökning av tomträttsavgälden inneburit stora kostnadsökningar.

Vad är tomträtt och hur påverkas bostadsrättsföreningarna av höjda tomträttsavgifter?

För att få svar hur tomträtt  fungerar och hur det kan påverka föreningen ställde vi dessa frågor till Mia Holmqvist Andersson som är Leveranschef för ekonomisk förvaltning på Simpleko.

Tomträttsavgäld är den avgift som den som nyttjar marken, men inte äger den, betalar till markägaren kommunen. Eftersom priserna på mark i storstadsområdena stigit kraftigt de senaste årtiondena har många kommuner beslutat om nya högre avgälder när tomträttsavtalen löper ut.

Läs mer