Många förbereder sig inför stundade jul

Men hos oss på Simpleko förbereder vi oss för fullt med den nya Portalen där inloggningen och systemstödet både är förenklat och förbättrat till er.

Vi ska snart göra i ordning hyres- och avgiftsavierna till alla boende, och i samband med nytt år och nytt systemstöd övergår vi till månadsavisering, i likhet med många i branschen.

Den pågående pandemin har påskyndat utvecklingen hos oss alla. Det är många företag som ställer om till digitalt, men inte bara tillfälligt utan för framtiden. Vi är ett av dem och hos oss blir allt digitalt vilket t ex gör byten hos i er styrelsen mycket enklare. Vi kommer scanna in alla era dokument och se till att de finns i Portalen som både ni och vi arbetar i. En ny styrelseledamot kan alltid logga in i Portalen och hitta allt som berör den ekonomiska förvaltningen av bostadsrättsföreningen där.

Handkassor kan avskaffas helt i och med att utläggsredovisningen går smidigt att hantera via mobilen där du också bifogar ett foto av ditt kvitto. Det inregistrerade utlägget bokförs direkt samt utbetalas så fort attesten skett från kollegan i din styrelse.

Många bostadsrättsföreningar efterfrågar även kanal för att kommunicera med alla boende på. Vår nya Portal ger er i styrelsen möjligheten att själva lägga ut nyheter till alla boende.

Jag hoppas du välkomnar och upplever vårt byte av systemstöd positivt, när vi alla tagit oss över tröskeln som alltid finns i förändringens tider.