Simpleko, ett nytt företag i branschen?

Nej, vi har funnits flera årtionden och har gedigen erfarenhet inom ekonomisk förvaltning. Nu gör vi ett omtag med en helt egen varumärkesprofilering i vårt helägda dotterbolag till Riksbyggen.

Vi har en spännande och utvecklande resa framför oss, där vi ser att ni som kunder välkomnar och efterfrågar en komplett digital leverans.

Vi utvecklar därför förbättringar löpande under hösten, och med start från 1 januari 2021 får alla kunder bland annat en förenklad inloggning via Bank-id, som innebär enklare och säkrare åtkomst för både styrelsen och de boende.

En portal med transparent ärendehantering, digital brevlåda och med möjlighet för styrelsen att göra dokument tillgängliga för alla berörda via portalen