Simpleko växer!

Vi välkomnar fler medarbetare och kunder till Simpleko.

Den 29 september genomfördes en strukturell förändring då Simpleko förvärvade Förvaltning i Östersund i sin helhet från Riksbyggen. Det innebär att Förvaltning i Östersund nu är en del av Simpleko.

Förvaltning i Östersund var liksom Simpleko ett helägt dotterbolag till Riksbyggen. Tillsammans har vi ca 110 medarbetare som utför ekonomisk förvaltning till drygt 1 000 fastighetsägare, främst bostadsrättsföreningar.

Första steget innebar att medarbetarna i Förvaltning i Östersund är anställda i Simpleko från den 1 oktober 2020. Hela sammanslagningen beräknas vara färdig runt årsskiftet och då kommer kunderna i nuvarande Förvaltning i Östersund att välkomnas som kunder i Simpleko.

För nuvarande och nytillkomna kunder i Simpleko innebär det att vi fortsätter vår leverans till er som tidigare och ni som kund behåller er ekonom.