Fastighetsdeklarationer i fokus

Just nu hjälper vi på Simpleko flera hundra bostadsrättsföreningar med sina fastighetsdeklarationer för hyreshus.

Fastighetsdeklarationen är den deklaration som skickas in till Skatteverket för att fastställa fastighetstaxeringen för fastigheten. Fastighetsdeklarationen är med andra ord ett underlag för att Skatteverket ska kunna räkna ut vad fastigheten ska värderas till och beskattas för.

Hyreshus deklareras vart tredje år i en allmän eller förenklad fastighetstaxering. Däremellan kan fastigheten taxeras vid en särskild fastighetstaxering. 2022 är det förenklad fastighetstaxering för dig som äger en hyreshusfastighet. Skatteverket skickar ut förtyckta deklarationer till alla fastighetsägare och stämmer uppgifterna ska man godkänna den med sin underskrift. Är det förändringar som skett och ändringar som måste göras i deklarationen sker det antingen direkt på blanketten eller via Skatteverkets e-tjänst.

Som hyreshus räknas byggnader med minst tre bostäder eller en lokal, till exempel ett garage, ett kontor, en butik, en restaurang eller ett hotell. Rätt taxeringsvärde är viktigt för att fastighetsskatt eller fastighetsavgift ska bli rätt. Det kan också ha betydelse om man ska låna pengar med fastigheten som säkerhet eller försäkra fastigheten.

Det har också stor betydelse var i landet fastigheten ligger. Det beror på att marknadsvärdet för fastigheter skiljer sig mellan olika områden i Sverige. Inom fastighetstaxeringen har man därför delat in landet i olika geografiska områden, så kallade värdeområden. De påverkar ditt taxeringsvärde utifrån i vilket värdeområde fastigheten är belägen.

Du som äger ett hyreshus betalar statlig fastighetsskatt för till exempel lokaler och obebyggd tomtmark. För bostäderna i hyreshuset betalar du kommunal fastighetsavgift, däremot är nybyggda bostäder i hyreshus avgiftsbefriade under ett antal år.

Sist men inte minst, deklarationen ska vara inskickad till Skatteverket senast den första november, annars behöver man ha ett anstånd för att få lämna in den senare.

Vill ni veta hur vi kan hjälp er med skatter och deklarationer? Klicka här för att få mer information.