Nytt år och nya lagar att hålla koll på

Inget årsskifte utan lagändringar! Bland annat utvidgas rutavdraget och åtgärderna för att underlätta för genomförande av föreningsstämmor förlängs.

Rutavdraget utvidgas med fyra nya tjänster

Tvätt och vård av kläder och textilier vid en tvättinrättning (exempelvis kemtvätt), möbleringstjänster, transporttjänster till second hand-butiker eller liknande försäljningsverksamheter som syftar till återvinning, samt tjänster för enklare tillsyn av bostaden kommer att omfattas av rutavdraget. Vidare höjs taket för avdraget till 75 000 kr.

De tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av stämmor förlängs

Förslaget om att förlänga den tillfälliga lagstiftning som funnits under 2020 som gjort det möjligt att hålla föreningsstämmor med enbart poströstning förläng, så att den även gäller under 2021.Styrelsen kan bland annat bestämma att stämman ska genomföras helt utan fysiskt deltagande genom elektronisk uppkoppling eller genom poströstning. Syftet är att motverka spridning av covid-19 och underlätta att genomföra sin stämma utan hälsorisker. För att underlätta genomförandet för digitala stämmor har vi tagit fram ett erbjudande för att via ett digitalt verktyg kunna genomföra stämman.

Mer information om Digital stämma.