Stort tack för i år!

Ett speciellt år är snart till ända. Det har präglats av den fortsatta pandemin, och vi har fått ställa om i större eller mindre omfattning och anpassat oss till den rådande situationen. När vi nu blickar tillbaks på 2021 så finns det saker att glädjas och vara stolta över!

Först och främst vill jag tacka er för fortsatt förtroende och hälsa de runt 50 nya kunder som kommit i vår förvaltning under året, varmt välkomna. Jag vill också passa på att hälsa de drygt 20 nya kunder som i skrivande stund förbereds för uppstart 2022, välkomna till oss!

Digitala verktyg

Pandemin har också ställt nya krav på oss, och påskyndat vår digitala resa. För oss som en digital leverantör har det blivit en bekräftelse på att vi ligger rätt i tiden och våra digitala tjänster har blivit än mer efterfrågade.

Vi har under året lärt oss att hantera nya digitala mötesformer och verktyg. Till och med helt digital föreningsstämma har förekommit under året när det tilläts. Vi har sett att det varit uppskattat då det hos många föreningar ökade antalet deltagare, när man även kunde vara med digitalt. Det  digitala mötet är nog här för att stanna, nu när vi lärt oss hur bra och smidigt det fungerar. Vi tror på en mix av fysiska och digitala möten framöver, för att kunna fortsätta att ge fler möjlighet att delta.

Det är också trevligt när ni återkopplar om hur ni upplever oss och vår leverans. Det som jag har fångat under året och som stärker mig i att vi är på rätt väg, är att ni uppskattar vår:

  • specialistkompetens inom ekonomiområdet
  • personliga service där ni har tre medarbetare utsedda specifikt för er
  • ärendehantering som kan ske oss emellan eller internt hos er mellan medlemmar, revisor eller teknisk förvaltare
  • digitala leverans så att pappersarkivet på sikt kan försvinna
  • ständiga utveckling där det till exempel kommit både digital andrahandsuthyrning och köhantering under året.
Trygg ekonomi

Det har dykt upp fall med ”kapning” av en bostadsrättsförening, vilket innebär att en obehörig person tagit sig in och ändrat styrelsen och firmatecknare. Något som kan leda till både juridiska och ekonomiska problem.

För att minska risken för att sådant sker har vi lagt extra fokus på rutiner kopplade till lagen om penningtvätt. Vi har utbildat våra medarbetare i ämnet, och inhämtat extra kundkännedom om er som kunder, samt gjort extra kontroll på attester och åtkomst till ert bankkonto. Vårt mål är att ni ska känna er trygga, därför gör vi ibland extra kontroller och ställer frågor.

För några tips på vad ni kan göra för att minska risken för ekonomisk brottslighet se här.

Ris och ros

Jag är nyfiken på att höra vad du som kund tycker om oss, och tar gärna emot ris och ros! Vill du lämna en recension så går det bra att göra på Google via denna länk.

Med önskan om en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Susanne Lindh 
vd