Våra kunder är fortsatt nöjda!

Varje år genomför vi en kundundersökning i syfte om att få höra vad kunderna tycker om oss samt få tips på vilka områden vi ska utveckla och förbättra.

I år hade vi drygt 300 svarande vilket vi tackar ödmjukast för då vi vet att alla inte älskar att svara på enkäter. Vi fick ett NKI (NöjdKundIndex) om 73 i en skala på 1-100. Det som sticker ut och som jag gärna förmedlar till alla, är att våra medarbetare upplevs ha hög service, vara lättillgängliga samt återkoppla snabbt. Att vi håller utsatta tidsplaner samt fullföljer vårt åtagande får också höga värden. Ett område som ni skickar med och önskar utveckling och förbättring i är information, dels att den är relevant och dels att den kommer vid rätt tidpunkt. Vi ser över alla våra kommunikationskanaler och hoppas vi ska hitta en bättre balans mellan vad som finns i Portalen, vad som läggs på webben, vad som skickas till er via e-post och slutligen i våra nyhetsbrev.

När jag kommer i kontakt med er presumtiva kunder hör jag att vi särskiljer oss med att vara personliga, att ni alltid får direkttelefonnummer till er ekonom eller ekonomiassistent och att det uppskattas högt. I och med att vår leverans är digital och att vi inte finns utspridda i hela Sverige så värderar även vi den här kontakten högt och det glädjer oss att det uppmärksammas. Att ni som kund också har tillgång till en Portal ihop med oss, era boende och er revisor förenklar. Vi vidareutvecklar hela tiden funktionerna och efter sommaren kommer en kö-hanterings-funktion finnas möjlig som komplement till kundavtalet. Den har varit högt efterfrågad och många önskar få lämna bort sina manuella kö-listor.

Att samtala och träffa er kunder är ovärderligt för mig som vd, jag får direkt höra vad om uppskattas, vad som fungerar och vad som behöver omtag och bättre struktur. Nu under maj och juni har jag deltagit i årsstämmor ihop med 20-talet av er, kunnat få höra vad som är aktuellt i den enskilda bostadsrättsföreningen och även fått några medskick till oss på Simpleko. Ett av dem är att ni vill ha digital signering på både årsredovisning och protokoll framöver. Den har vi igång och testkör ihop med några av er och hoppas snart kunna lansera till er alla.