Dags för föreningsstämma

I många bostadsrättsföreningar är det vanligt med stämmor nu till våren i och med att bokslutet är per den 31 december.

Årsstämman är en möjlighet för alla medlemmar att träffas och fatta beslut tillsammans. Stämman väljer också styrelsen som ska driva bostadsrättsföreningen framåt. På stämman kan det också ofta vara motioner att behandla.

Vad är motioner?

En motion är ett förslag som kommer från medlem och behandlas då på stämman för att i demokratisk anda besluta, det vill säga medlemmarna röstar ja eller nej till förslaget. Det kan till exempel vara ett förslag om ny sandlåda eller om att bygga en grillplats med pergola på oanvända parkeringar. Med andra ord helt utifrån vad medlemmen vill ska hända i bostadsrättsföreningen.

Digital stämma

Förra året såg vi en ökad närvaro på stämmor kopplat till möjligheten att närvara digitalt. Även i år finns den möjligheten, då den tillfälliga lagen som gör det möjligt att hålla stämma utan fysiskt deltagande, kommit tillbaka. Vi erbjuder ett verktyg som stöd för att genomföra digital stämma, ihop med vår samarbetspartner Percap, till alla våra kunder.

Jag som vd är själv redan inbokad som ordförande på några av dessa digitala stämmor. Det är ett tillfälle för mig att få vara ute och höra vad som händer hos de bostadsrättsföreningarna vi förvaltar. Ett toppenbra tillfälle för mig att ta del av föreningslivet samtidigt som jag kan bistå föreningen med den digitala stämman. Vi är ett tiotal medarbetare hos oss som är aktiva i egenskap av ordförande, sekreterare och digital administratör. 

Kontakt mig om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa till med stämman!