Ökade kostnader i bostadsrättsföreningar

Just nu är det många i vår omvärld som pratar om ökade kostnader för bostadsrättsföreningar och dess medlemmar. Orsaken är främst höjda räntor och elkostnader.

Alla bostadsrättsföreningarna är unika och har olika förutsättningar vilket gör att de påverkas olika mycket, varför det är svårt att ge några generella råd. Nyproduktion har i regel en högre belåningsgrad och därmed större känslighet för höjda räntor, men är i gengäld mer energieffektiva och har en lägre energiförbrukning jämfört med äldre bostadsrättsföreningar, där det kan vara det omvända förhållandet.

Min rekommendation till er i styrelsen är att:

  • Se över lånen och hur era räntor ligger bundna. Har man redan valt bundna räntor 1-3 år framåt så påverkar lånen inte alls under kommande år. Det är en bra vetskap som kan bidra till att skapa ett lugn både i styrelsen och hos medlemmarna.
  • Ta även en titt på era elkostnader och vilket avtal ni valt att ha dessa på. Det är som ni vet lika här, allt från rörligt till fasta årsavtal och tillika olika priser.
  • Planera framtida underhåll och ha alltid en underhållsplan för framtida åtgärder så ni vet vilka större investeringar ni står inför kommande år.

Har man rörliga avtal med låga nivåer både i ränta och på elpriset är det en stor hjälp att göra några simuleringar för att se hur ökade priser kan påverka föreningens ekonomi de kommande åren. Vi har märkt att flera av våra kunder har startat sitt budgetarbete tidigare än vanligt, troligen med anledning av den ökade osäkerheten och oron kring kommande kostnadsökningar. Vi uppmuntrar till att göra en flerårsbudget för att få en uppfattning om hur ökade kostnader kan komma att påverka över en längre tid, och inte bara nästkommande år. Det kan bli en extra trygghet i osäkra tider.

Mer vetskap bidrar till högre beredskap. Det gör att ni som förening också kan ge mer information till medlemmarna och bidra till en ökad trygghet.

Susanne Lindh-liten.jpg

Susanne Lindh, Vd 

Läs tidigare Vd har ordet