Enskilda tjänster

Service där du bäst behöver det!

Vi kan ta ett helhetsansvar, men också hjälpa dig med enstaka delar av din ekonomiska förvaltning. Det kan vara vid återkommande tillfällen som till exempel avgifts- och hyresadministration eller vid oförutsedda händelser som inkassoärenden. Vi ger dig alltid snabb, trygg och personlig service.

Bokslut och årsredovisning

Bokslut klart för granskning och utkast till årsredovisning.

Hyres- och avgiftsadministration

Att hyror och avgifter betalas och att det görs på utsatt tid är avgörande. Vi hanterar hela förfarandet, från utskick av hyresavier till att säkerställa att pengarna kommer in.

Inkasso

Vi har datainspektionens tillstånd att bedriva inkassoverksamhet och handlägger allt från kreditupplysningar till betalningsförelägganden, avhysningar och tvångsförsäljningar. Vi hjälper er också med rättsliga frågor som olovlig andrahandsupplåtelse och störningar. Tjänsten inkassobevakning innebär att vi bevakar fastighetsägarens reskontra och ansvarar för att inkassokrav skickas vid förfallen fordran.

Lönehantering

Vi ser till att anställda får rätt utbetalning i rätt tid och att allt sker enligt gällande lagar och avtal. Vi hanterar även skatter och arbetsgivaravgifter.

Denna sida stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. För bästa upplevelse rekommenderar vi att du byter till en annan webbläsare t ex Chrome eller Firefox.