Registrera utlägg och överföring

Har du gjort ett köp som avser en vara till föreningen/bolaget?
Då kan du själv registrera in utlägget i Portalen och så snart det är attesterat får du ersättningen inbetald på ditt bankkonto.

Du kan även registrera in en överföring om du vill flytta pengar från transaktionskontot till ett sparkonto.

Gå in i ”Utlägg & överföringar”, och sedan underrubriken med samma namn.

Här ser du tidigare utlägg som är registrerade och om de är ljusgråa är de även utbetalda.

Du behöver bifoga en bild av kvitton som avser köpet. Det går bra att bifoga ett foto taget med mobiltelefonen, eller skanna kvitto och spara ner på din dator i PDF-format.

Registrera utlägg:

Klicka på Nytt utlägg.

Bild1.png

Skriv in ditt namn och vad köpet avser.

Lägger du in detta via din mobiltelefon kan du nu fota kvittot och på så vis lägga till det som underlag.

Använder du dator hämtar du upp bilden/PDF-filen som du sparat ner på din dator. Klicka på ”Nästa”.

Bild2.png

Här väljer du ”Kategori” och fyller i ”Belopp”. Är du osäker på kategorin eller moms, så kan vi alltid kontera om utlägget sen.

Klicka på ”Spara”. Klicka på ”Nästa”.

Bild3.png

Fyll i banken du har kontot i. Clearing nummer ska alltid vara 4 siffror. Swedbank har 5 siffror och då ska man låta bli att skriva i den femte.
(t ex om kontot har 8381-6 som clearing nummer. 6:an skrivs inte in och inte heller skriver man in den i fältet för själva kontonumret)

Skriv i datum för utbetalning, oftast dagens datum, och sen klickar du på ”Registrera utlägg”.

Bild4.png

Nu väntar ditt utlägg på att bli attesterat och blir utbetalt så snart detta är gjort.

Bild10.png

Om du ångrar registreringen eller vill bifoga ett kvitto, kan du klicka på utlägget och skrolla ner till knapparna:

Bild6.png

(Skriv ut utläggsfaktura är inte en funktion som Simpleko använder.)

 

Här väljer jag att ta bort utlägget till Jag Jagberg och kontrollfrågan kommer upp:

Bild7.png

Klicka på ”Bekräfta”.

Registrera överföring:

Klicka på ”Ny överföring”

Bild8.png

Välj kategori och belopp. Här behöver du inte bifoga ett underlag i början, men när du registrerat klart är det bra om ett underlag kan bifogas. Till exempel styrelseprotokoll som säger att ni ska flytta över pengar till sparkonto, eller kontoutdrag som styrker själva kontot som pengarna förs över till.

För övrigt är förfarandet likadant som vid utlägg.

till För styrelsen

Denna sida stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. För bästa upplevelse rekommenderar vi att du byter till en annan webbläsare t ex Chrome eller Firefox.