Brandsäkerhet i adventstider

Såhär i adventstider gör vi det mysigt med levande ljus, och vi lagar mat inför kommande julhelg. Då är det extra viktigt att också ägna en tanke åt brandsäkerheten.

För att förhindra att en brand uppstår är det viktigt att upptäcka den tidigt, och här är en fungerande brandvarnare till stor hjälp.

Här ger vi några fler tips på vad du kan göra för att brandsäkra ditt hem, och var du kan läsa mer om vad du som boende och bostadsrättsförening kan göra.

Brandsäkra ditt hem

I våra hem vill vi vara trygga, här umgås vi med familj och vänner. Det allra bästa är om vi kan förebygga branden.

Tre tips för ett brandsäkert hem :
  • Se till att ha en fungerande brandvarnare.
    Det rekommenderas att ha en brandvarnare per 60 m2 och att placera den i taket och så att du hör den från sovrummet.
  • Ha en brandsläckarenära till hands.
    För hemmet rekommenderas en A eller B klassad pulversläckare på minst 6 kg.
  • Häng upp en brandfilt inom räckhåll i köket.

Läs mer om Brandsäkerhet i hemmet på Brandskyddsföreningen.se

Brandskydd i flerbostadshus

Fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och hyresgäster kan förebygga brand på många sätt.

Det viktigaste punkterna är att se till att
  • säkra utrymningsvägar
  • ha fungerande brandvarnare
  • kontrollera brandtekniska installationer

I en bostadsrättslägenhet är det föreningens styrelse som har det yttersta ansvaret för inköp och montering av brandvarnare. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar sedan för skötsel och underhåll av brandvarnaren. Det är viktigt att ansvaret mellan ägare och brukare fastställs och att båda parter är väl införstådda med sitt ansvar.


Läs mer om brandskydd i flerbostadshus på Goda råd från Brandskyddsföreningen

Alla Nyheter

Mer Brf kunskap