Integritetspolicy för Simpleko

I denna Integritetspolicy redogör vi för hur och för vilket ändamål vi behandlar dina personuppgifter samt för vilka rättigheter du som registrerad har enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, vanligen förkortad GDPR.


Kontakta oss om vår personuppgiftshantering

Har du frågor kring hur vi hanterar dina personuppgifter eller vill du utöva någon av dina rättigheter som registrerad kan du kontakta oss på:


Kontakta dataskyddsombud

För Simpleko är det viktigt att du som på något sätt har kontakt med oss har förtroende för hur vi hanterar dina personuppgifter. Simpleko har därför utsett ett dataskyddsombud för att säkerställa att dataskyddslagstiftningen följs och att dina personuppgifter hanteras på rätt sätt. Dataskyddsombudet kommer du i kontakt med på nedan angivna adresser.

  • E-post: info@simpleko.se ange DSO i ämnesraden.
  • Postadress: Simpleko, att: Dataskyddsombudet, Box 307, 751 05 Uppsala


Ändringar av denna integritetspolicy 

Denna Integritetspolicy ersätter tidigare versioner. Simpleko kan från tid till annan göra ändringar i integritetspolicyn. Den senaste versionen av Integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på www.simpleko.se

Publicerad 24 maj 2018. Senast uppdaterad 10 mars 2021.

Denna sida stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. För bästa upplevelse rekommenderar vi att du byter till en annan webbläsare t ex Chrome eller Firefox.