Skrivbord med glasögon och en laptop

Ökade krav på samfällighetsföreningar

Skatteverkets krav på momsregistrering, individuell mätning av el och vatten och även medlemmarnas önskemål om digitalisering innebär ökade krav på styrelsen.

Den ekonomiska förvaltningen i en samfällighetsförening blir allt mer komplex och det ställs ökade krav från många olika håll. Det kan vara individuell mätning och debitering av el eller vatten som ska både bokföras och faktureras rätt.

Samtidigt ställer Skatteverket numera krav på momsredovisning för flertalet samfällighetsföreningar. Även medlemmarna i föreningen kan ha önskemål om att kunna betala sina avgifter digitalt och att man vill inte längre ha en papperslapp i brevlådan.

Dessutom behöver styrelsen ha koll på de lagkrav som ställs då det gäller hantering av medlemmarnas personuppgifter. Detta är några av de anledningar som gör att det kan vara ett bra val att anlita en ekonomisk förvaltare. 

Om detta och en hel del annat matnyttigt skriver Samfälligheterna.se i sin nya e-tidning som också är på väg ut till samfällighetsföreningarna per post just nu. Du kan läsa den redan nu på samfalligheterna.se.

I artikeln på sidan 8 berättar Leveranschef Mia Holmqvist Andersson mer om hur vi kan hjälpa samfällighetsföreningar med den ekonomiska förvaltningen. Vi har lång erfarenhet av att avlasta styrelsen i en rad olika typer av samfällighetsföreningar med allt från uttaxeringen av avgifter till att sköta hela ekonomin.

Läs mer om vårt erbjudande