Föreningen har möte i hemtrevlig miljö

Hur påverkas bostadsrättsföreningar av höjd ränta och ökade kostnader?

Vi har sett att det kärvare ekonomiska läget har bidragit till att behovet av höjda årsavgifter har ökat. Höjningarna är både fler och högre inför 2024.

Vi har analyserat hur det ser ut för de bostadsrättsföreningarna vi förvaltar, och hur avgiftshöjningarna ser ut vid inför årsskifte, den tidpunkt då de flesta väljer att justera årsavgiften.

Inför årsskiftet 2023 var det 17 % av kunderna som höjde sina avgifter med i snitt drygt 9 %. Nu inför årsskiftet 2024 är det en tredjedel av bostadsrättsföreningarna som vi förvaltar som har beslutat att höja årsavgifterna.

Höjningarna ligger i snitt på 11%, och räknar vi om det till ett snittvärde för samtliga bostadsrättsföreningar i vår ekonomiska förvaltning, landar vi på en höjning av årsavgiften på 3,5% inför år 2024. I Stockholmsområdet höjer föreningarna något mer än i övriga landet inför 2024, med 12,6%.

Det är otroligt viktigt hur lånen ligger placerade och när de förfaller för villkorsändring. Många föreningar har fortfarande sina lån bundna till låga räntor och när de förfaller kommer det att ha påverkan på den totala ekonomin, vilket i sin tur kan leda till att föreningen behöver höja årsavgifterna för att täcka de ökade räntekostnaderna.  Det får sedan en direkt påverkan på medlemmarnas månadsavgifter. Vi ser att de bostadsrättsföreningar som valt att dela upp lånen på flera mindre lån och med olika bindningstider klarar sig bättre nu när lånen behöver läggas om.

Det är styrelsen i bostadsrättsföreningen som tar beslutet om förändring av årsavgifterna, och detta är något som vi sett blir vanligare att man gör även vid andra tidpunkter under året och inte bara vid årsskiftet.

Får styrelsen besluta om att höja avgiften för min bostadsrättslägenhet? Ekonomen svarar

Mer Brf kunskap

Få hjälp med ekonomisk förvaltning