Kvinnor på styrelsemöte

Simpleko har branschens nöjdaste kunder

Prognoscentret presenterade nyligen resultaten från sin undersökning om hur nöjda Sveriges bostadsrättsföreningar är med sitt förvaltningsbolag.

Nöjdkundindex (NKI) för branschen landade på 62 och Simplekos kundnöjdhet ligger på 80, branschens högsta i denna undersökning.

Resultaten anges i nöjdhetsmåttet NKI som är en sammanvägning av följande tre frågor:

  • Hur väl förvaltaren har uppfyllt bostadsrättsföreningens förväntningar
  • Hur nöjd man är med förvaltaren som helhet
  • Hur nära eller långt ifrån ett ideal man bedömer att förvaltaren varit

Information, personal och pålitlighet är områden där Simpleko är som starkast.

Vi är specialister på ekonomisk förvaltning och utser ett kundteam oavsett storlek på bostadsrättsföreningen. Samtidigt som vi har digitaliserat tjänsten har vi satsat mycket på den personliga servicen och med möjligheten att kunna komma i kontakt med oss på många olika sätt. Att styrelsen kan ringa ringa direkt till sin kontaktperson står högst i kurs och uppskattas mycket.

Jag är både nöjd och stolt att vi står oss så bra i branschen med den digitala tjänst vi levererar. Det är ett kvitto på att det går att kombinera en digital tjänst med hög personlig service, säger Susanne Lindh, vd Simpleko

Resultaten från undersökningen finns att läsa i sin helhet på Prognoscenters webbsida

* Prognoscentrets undersökning genomfördes under september och oktober 2023 och bygger på 1 205 svar från de 6 500 tillfrågade bostadsrättsföreningarna. Fler än 170 ekonomiska och tekniska förvaltningsbolag utvärderades.

I vår årliga kundundersökning fick vi 81 i NöjdKundIndex för 2023.

Ekonomisk förvaltning för bostadsrättsförening