Ökade kostnader för bostadsrättsföreningar

Vad kan styrelsen göra för att dämpa effekten av kostnadsökningarna? I en tid av höjda räntor och ökade elpriser ökar boendekostnaderna för de allra flesta, men förutsättningarna kan se väldigt olika ut för olika bostadsrättsföreningar.

Hör mer om vad Elin, ekonom på Simpleko, tipsar om att styrelsen i bostadsrättsföreningen kan göra för att dämpa effekten av de ökade kostnaderna. 


Faktorer som påverkar föreningens kostnader.

  • Hur högt föreningen är belånad
  • Lånens bindningstid
  • Energiförbrukningen

Tips på vad styrelsen i bostadsrättsföreningen kan göra:

  • Se över möjligheten att sänka energiförbrukningen
  • Omförhandla lånen
  • Göra en flerårsbudget
  • Se över lokalhyresavtalen
  • Besluta om att höja årsavgiften för att täcka de ökade kostnaderna

Läs mer om Vad styrelsen kan göra