Kvinna vid mötesbordet

Hyresförhandlingar för 2024 pågår

Vi hjälper många av våra bostadsrättsföreningar med hyresförhandlingarna för deras hyreslägenheter. Detta går att ta del av om man har minst 3 hyreslägenheter och därav omfattas av en förhandlingsordning, vilket innebär att man måste förhandla med hyresgästföreningen för att kunna justera hyran

Hur går hyresförhandlingar i år?

På den frågan svarar Mia Holmqvist Andersson Leveranschef Ekonomisk förvaltning;
-Hyresförhandlingarna för de som har beställt förhandling för sina hyresrätter pågår och de första har just blivit klara, men det är många som återstår. Det har just blivit klart att Stockholm Stad föreslås hamna på 5,8% men det gäller först från den 1 april. Slår man ut den höjningen på hela året, motsvarar det en höjning på 4,35 % på helåret. Här ser vi att hyresvärdarna har svårt att få täckning för kostnadsökningarna vid hyresförhandlingarna.

Varför har avgiften för många brf:er höjt så mycket mer?

-Skillnaden mellan avgiften i en bostadsrättsförening och en hyra i en hyresrätt är att i bostadsrättsföreningen så är det styrelsen som beslutar om avgiftshöjningen. De är ansvariga för den löpande förvaltningen och att ekonomin är i balans. Styrelsen kan höja avgiften för medlemmarna i föreningen om de ser att det finns behov för att täcka de ökade kostnaderna, vilket många också gjort under de senaste åren. Därför har många medlemmar fått avgiftshöjningar på i snitt 11% under det senaste året.  

Hur går en hyresförhandling till?

Jesper Nyborg, Fastighetsjurist svarar så här:
-Bor man däremot i en hyresrätt så är det inte lika enkelt för hyresvärden att höja hyran då detta måste ske via en speciell förhandlingsordning, där parterna, det vill säga hyresvärden och hyresgästföreningen, ska komma överens om en lämplig nivå. Detta gäller vid ett innehav om minst 3 hyresrätter.

Kan man inte bara höja hyran?

-Har man som bostadsrättsförening färre än 3 hyresrätter kan man fritt förhandla själv med enskild hyresgäst. Det normala är att man följer den allmänna utvecklingen på orten som förhandlas fram enligt en förhandlingsordning. Dock finns det lagkrav att förhålla sig till när det kommer till tider och formalia.

Ta hjälp av våra jurister