Skrivbord med glasögon och en laptop

Moms efter omsättning eller yta?

Skatteverket har nu kommit med ett nytt ställningstagande gällande frågan om vilken fördelningsnyckel som ska användas för momsavdraget vid blandad verksamhet, som till exempel bostadsrättsföreningar.

Vi rekommenderar därför att bostadsrättsföreningar även i fortsättningen använder yta som fördelningsnyckel för moms.  

I en dom som kom i slutet av oktober 2023 (HFD 2023 ref. 45) konstaterade domstolen att det inte framgår av den svenska bestämmelsen om skälig grund, att en fördelningsnyckel utifrån omsättning är huvudregeln. Mot denna bakgrund fann domstolen att det i bestämmelsen om skälig grund, varken framgår att omsättning som fördelningsnyckel är huvudregel eller för vilka specifika transaktioner alternativa fördelningsnycklar ska/får tillämpas. Domen gällde ett aktiebolag och vi har i vår kontakt med Skatteverket valt att avvakta ett ställningstagande för att se hur domen påverkar bostadsrättsföreningar.

Skatteverket har nu med anledning av domen publicerat ett nytt ställningstagande, se särskilt sammanfattning och avdragsbegränsning.

Av ställningstagandet framgår bland annat, att enligt Skatteverkets uppfattning, kan mervärdesskattedirektivet inte tillämpas med direkt effekt om den ingående skatten delvis avser en avdragsbegränsning. Det gäller till exempel inköp som omfattas av avdragsförbudet för stadigvarande bostad i 13 kap. 26 § ML och som används för skattefri uthyrning av bostäder. 

Det innebär att en bostadsrättsförening inte kan åberopa mervärdesskattedirektivet genom direkt effekt i dessa fall, då fördelning av den ingående skatten delvis gäller inköp för bostäderna som omfattas av avdragsförbudet för stadigvarande bostad och användningen ska bedömas efter skälig grund.

När det gäller fastigheter bör uthyrningsbar yta vara en utgångspunkt för att visa användningen eftersom en uppdelning efter ytan mer exakt än årsomsättningen bör visa hur inköpet används i föreningens verksamhet. 

Vi kan därför inte rekommendera att bostadsrättsföreningar ska ompröva fördelningsnyckel för moms så den baserads på omsättning i stället för yta med anledning av Skatteverkets nya ställningstagande.


Fler nyheter