Viktiga saker att tänka på inför överlåtelse av bostadsrätt

Om du planerar att sälja din bostadsrätt, köpa en ny eller överlåta den som en gåva, kanske du undrar vad du bör tänka på innan du gör det. I detta inlägg kommer vi att gå igenom de viktigaste sakerna att känna till innan du ger dig in i processen!

Avgifter

Överlåtelseavgiften är en administrativ avgift som bostadsrättsföreningar tar ut för det administrativa arbetet i samband med överlåtelsen av bostaden. Vem som är ansvarig för att betala avgiften beror på föreningens stadgar, vanligtvis köparen. En överlåtelseavgift tas även ut vid arv och bodelning. Vissa föreningar tar inte ut någon överlåtelseavgift, därför är det viktigt att du kontrollerar vad som gäller i ditt fall. Överlåtelseavgiften är en administrativ avgift som tas ut av föreningen vid överlåtelse av en bostadsrätt.

Pantsättningsavgiften är en engångsavgift och tas ut för att täcka de administrativa kostnaderna, som är förknippade med notering av pantsättning i föreningens lägenhetsregister. Avgiften förekommer varje gång du tar ett nytt lån eller omförhandlar ett lån, och föreningens rätt att ta ut avgiften måste framgå i föreningens stadgar (vissa föreningar tar inte ut någon pantsättningsavgift). Avgiften har ett tak på 1% av prisbasbeloppet enligt praxis.

Överlåtelseavtalet

Vid överlåtelse av en bostadsrätt måste ett skriftligt avtal upprättas och undertecknas av båda parter. För att avtalet ska vara giltigt finns det ytterligare vissa formella krav som måste uppfyllas enligt lagen om bostadsrätt, såsom att köpeskilling och lägenhetsbeteckning ska anges. Vid överlåtelse av en bostadsrätt måste ett skriftligt avtal upprättas.

Finansiering

Det är viktigt för båda parter att köparen har de ekonomiska förutsättningarna för att genomföra köpet av bostaden. Vanligtvis räcker det med ett skriftligt löfte om ett lån från en bank eller annat som visar på att köparen har kapital. Observera att ett lånelöfte nästan alltid är villkorat av att ingenting förändras för köparen och därför kan banken dra tillbaka det. Om överlåtelsen är en gåva behövs inget lånelöfte.

Lägenhetsnummer

Bostadsrätter kan ha två olika lägenhetsnummer. Det ena är Lantmäteriets lägenhetsnummer och uppges till myndighet vid exempelvis flyttanmälan. Det andra kallas för objektnummer, och är bostadsrättsföreningens faktiska lägenhetsnummer enligt den ekonomiska planen - det är detta nummer som ska anges i överlåtelseavtalet när en bostadsrätt överlåtes. Du kan läsa mer om lägenhetsnummer och var man hittar dessa här.

Pantsättning

Om säljaren har pantsatt bostadsrätten som säkerhet för bostadslånen förblir den det även om den säljs. Panthavaren, det vill säga långivaren, kan begära utmätning av bostadsrätten trots att den bytt ägare. Det är därför mycket viktigt att köparen kontrollerar om bostadsrätten är pantsatt och att säljaren löser sina lån i samband med överlåtelsen.

För att underlätta för köparen att kontrollera detta kan säljaren uppvisa ett utdrag ur lägenhetsförteckning som visar att lånet är löst. Detta är ofta något som mäklaren sköter vid tillträdet.

Medlemskap i föreningen

Syftet med en bostadsrättsförening är att att i föreningens hus upplåta lägenheter till medlemmarna med bostadsrätt utan tidsbegränsning. Medlemmarna i föreningen har nyttjanderätt till deras bostäder och betalar avgift för att behålla den rätten. De äger alltså inte sin bostad, utan äger rätten att nyttja bostaden.

Överlåtelse innebär alltså att rätten att använda bostaden överförs till en annan person, och föreningen måste därför godkänna den nya personen som medlem innan en överlåtelse kan anses som giltig. Om styrelsen inte beviljar medlemskap är överlåtelseavtalet ogiltigt och köparen kan inte flytta in.

Föreningen måste ha giltiga skäl för att vägra medlemskap, till exempel bristande ekonomisk ställning eller andra krav som inte uppfylls av den nya bostadsrättsinnehavaren. Ett avslag kan överklagas till hyresnämnden.

Notera att överlåtelseavtalet är bindande och går inte att ångra, efter att alla formkrav uppfyllts och båda parterna undertecknat.

Nu har du förhoppningsvis bättre koll på vad som gäller vid överlåtelse vid överlåtelse av bostadsrätt! Här kan du läsa mer om andra överlåtelseformer.

Mer Brf kunskap

Denna sida stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. För bästa upplevelse rekommenderar vi att du byter till en annan webbläsare t ex Chrome eller Firefox.