Så ska du tänka kring det nya nyckeltalet energikostnad per kvadratmeter för bostadsrättsföreningar

Vid jämförelse av det nya nyckeltalet energikostnad per kvadratmeter framgår en tydlig trend, nyare byggnader från 2010 och framåt är betydligt mer energieffektiva än äldre hus. Men att jämföra föreningar med varandra är inte helt enkelt.

Det är många olika aspekter som behöver tas i beaktning. Har föreningen IMD? Har föreningen solceller? Vilket värmesystem används? När är föreningen byggd? Dessa aspekter har vi på Simpleko analyserat utifrån över 1000 bostadsrättsföreningars siffror från 2023.

Hur räknar man ut energikostnad per kvadratmeter? 

Nyckeltalet energikostnad per kvadratmeter beräknas genom att dividera den totala energikostnaden för uppvärmning, el och vatten med total yta, vilket ger energikostnaden i kronor per kvadratmeter. Även vidaredebiterade kostnader ingår, med en upplysning om beloppet som vidaredebiterats.

Vad är en bra energikostnad per kvadratmeter? 

Energikostnaden per kvadratmeter ska gärna vara så låg som möjligt. Ett generellt riktmärke är 200kr per kvadratmeter. För en mer detaljerad analys kan du jämföra om kostnaden är högre eller lägre än snittet i denna graf, sett till det byggnads- eller värdeår föreningen har.

Energikostnad kvm.png

I grafen framgår en tydlig trend att nyare byggnader bör ha ett lägre nyckeltal än äldre. Något man behöver undersöka är om jämförelseobjektet har IMD, individuell mätningsdebitering eller att bostadsrättsinnehavaren själva betalar någon av energikostnaderna. I vår jämförelse har vi exkluderat alla föreningar med någon form av IMD samt de som saknar energikostnad, för att göra värdena jämförbara. 

Energikostnader per elområde 

Energikostnaden varierar beroende på var i landet föreningen ligger. Sverige är indelat i fyra elområden, från elområde 1 som är längst norrut till elområde 4 längst söderut. El- och fjärrvärmepriserna är generellt högre i elområde 3 och 4 och billigare i elområde 1 och 2. Elområde 1 och 2 har dock kallare vintrar och behöver därmed mer energi för uppvärmning Det som ingår i föreningarnas energikostnad varierar men förbrukningen fördelar sig i snitt enligt 50 procent på värme-, 35 procent vatten- och 15 procent elkostnad. 

Energi per elområde.jpg

Vid vår analys framgår det hur elområde 4 sticker ut med dyrast genomsnittlig energikostnad per kvadratmeter. Även i denna analys är föreningar med individuell mätningsdebitering eller att bostadsrättsinnehavaren själva betalar någon av energikostnaderna exkluderade.

Rekommendationer från energiingenjören 

Vi pratade med Jonas Holmberg, energiingenjör på Simplekos moderbolag Riksbyggen, för att få hans insikter kring energieffektivisering i bostadsrättsföreningar. 

RB + Jonas.png

Vilket värmesystem är bäst för en bostadsrättsförening? 

Fjärrvärme har historiskt sett varit det bästa alternativet. Trots att priserna på fjärrvärme har ökat är det fortfarande det mest kostnadseffektiva alternativet där det är tillgängligt. Önskar man rådgivning kring värmesystemet går det bra att kontakta Riksbyggens energiexperter   

Hur ska man tänka kring solceller? 

Solceller kan vara en utmärkt investering, särskilt om föreningen kan använda en stor del av den producerade elen. För föreningar utan IMD, det vill säga individuell mätning, innebär det att en stor del av elen säljs till nätet till ett timpris, vilket oftast är lågt när solcellerna producerar som mest. Det rekommenderas att installera IMD i samband med solcellsinstallation om det inte redan finns. Priset på solceller gick upp kraftigt under 2022 och 2023 på grund av högre elpriser och covid, men nu under 2024 har de dykt ner till nivåerna från 2021 igen. 

För mindre föreningar (med huvudsäkring på 63A eller lägre) finns skattereduktion för såld el, vilket gör det lönsamt att sälja även vid låga elhandelspriser. Du kan läsa mer om solceller för bostadsrättsföreningar och få hjälp att räkna på återbetalningstider på Riksbyggens webbsida

Styrelsens ekonomiska planering och analys 

Det är viktigt att styrelsen för bostadsrättsföreningen tar hänsyn till sina specifika förhållanden i den ekonomiska planeringen. Den senaste årsredovisningen innehåller alla aktuella nyckeltal för din förening. Fokus bör vara på att säkerställa god likviditet för att kunna betala räntor och amorteringar. En flerårsbudget ger en överblick och hjälper till med långsiktig planering, något våra ekonomiska experter gärna hjälper till med. Genom att förstå dessa faktorer kan föreningar fatta välgrundade beslut för framtiden. Ett annat tips är att ständigt förhandlar och konkurrensutsätta löpande kostnader. 

Läs mer om Varför finns det nyckeltal i bostadsrättsföreningens årsredovisning.

 

Denna sida stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. För bästa upplevelse rekommenderar vi att du byter till en annan webbläsare t ex Chrome eller Firefox.