Får man ha barnpool på balkongen? Regler & restriktioner förklarat

Att ha en barnpool på balkongen kan vara ett utmärkt sätt att njuta av sommaren och hålla dina barn underhållna under de varma månaderna. Men innan du köper en pool och fyller den med vatten, är det viktigt att veta vilka regler och restriktioner som gäller. I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta för att undvika problem och svara på frågan, får man ha en barnpool på balkongen?

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) är det tillåtet att ha en barnpool på balkongen, så länge den inte medför en negativ inverkan på bostadsbyggnaden eller omgivningen. Dock bör man vara uppmärksam på att det kan finnas ytterligare regler och restriktioner som gäller för din specifika bostadsrättsförening.

Om föreningen inte har några regler mot en barnpool på balkongen, är det oftast inga problem. Trots det är det viktigt att använda sitt goda omdöme och ta hänsyn till omgivningen när man placerar något på balkongen. Med tanke på att en fylld barnpool kan väga flera hundra kilo är balkongens viktbegränsningar något av det första du bör tänka på.

Vilken storlek och vikt är säker för en pool på balkongen?

Förutsatt att det inte finns några regler eller restriktioner från föreningen, är säkerheten avgörande när man överväger en barnpool på balkongen. Det innefattar att ta hänsyn till faktorer som balkongens storlek, konstruktion och viktkapacitet för att avgöra lämplig storlek och vikt för poolen. Som en tumregel bör man välja en mindre och grundare barnpool för att minska vikten och risken för olyckor.

Innan du pratar med experten rekommenderas såklart att du kontrollera din bostadsrättsförenings stadgar och regler huruvida det är tillåtet överhuvudtaget.

Här är några generella riktlinjer för att hjälpa dig att avgöra vilken storlek och vikt som kan vara säker för din balkong:

  1. Kontrollera balkongens viktkapacitet: Först och främst bör du kontrollera vilken viktkapacitet din balkong har. Detta kan vanligtvis hittas i byggnadens tekniska specifikationer eller genom att kontakta din bostadsrättsförening eller hyresvärd. Se till att den totala vikten av barnpoolen, vatten och eventuella personer som använder den inte överstiger balkongens viktkapacitet.
  2. Välj en lämplig storlek på barnpoolen: När du har en uppfattning om din balkongs viktkapacitet kan du välja en barnpool som passar inom dessa gränser. Kom ihåg att även om en pool kan se liten ut när den är tom, kan vikten öka betydligt när den är fylld med vatten. För att få en uppfattning om poolens totala vikt när den är fylld, multiplicera poolens volym (längd x bredd x djup) med vattenvikten (1 kubikmeter vatten väger cirka 1 000 kg).
  3. Undvik att överbelasta balkongen: Förutom poolens vikt bör du också tänka på den totala belastningen på balkongen, inklusive möbler, växter och andra föremål. Se till att den totala belastningen inte överstiger balkongens viktkapacitet.

Som en tumregel bör man välja en mindre och grundare barnpool för att minska vikten och risken för olyckor. Om du är osäker, konsultera en expert eller en byggnadsingenjör för att få en professionell bedömning av din balkongs kapacitet att bära en pool och vilken storlek och vikt som skulle vara lämplig. Innan du pratar med experten rekommenderas såklart att du kontrollera din bostadsrättsförenings stadgar och regler huruvida det är tillåtet överhuvudtaget.

Är det tillåtet att ha en uppblåsbar pool på en uteplats istället för balkongen?

Att ha en uppblåsbar pool på en uteplats istället för balkongen kan vara en trevlig upplevelse för hela familjen under sommaren. Precis som med balkonger är det viktigt att notera att det inte finns några specifika lagar eller förordningar som direkt förbjuder att ha en uppblåsbar pool på en uteplats. Detta betyder dock inte att det alltid är tillåtet.

Innan du sätter upp en pool, är det viktigt att ta reda på eventuella bestämmelser bostadsrättsföreningens stadgar som begränsar vad som är tillåtet på uteplatsen. I vissa fall kan det till och med krävas styrelsebeslut om tillstånd eftersom föreningen förvaltar fastigheten. Detta innebär att de har vissa skyldigheter och ansvar gentemot de boende och fastigheten i stort.

Dessutom bör du tänka på hur poolen kan påverka dina grannar. Om den orsakar olägenheter, som att skymma utsikten eller skapa buller, kan det finnas skäl att inte tillåta en uppblåsbar pool på uteplatsen.

Säkerhet är såklart också en viktig faktor att överväga, speciellt om det finns barn i hushållet. Se till att barnen övervakas när de använder poolen och att det finns en säkerhetsbarriär runt poolen för att förhindra olyckor.

Så, även om det inte finns några specifika lagar som förbjuder en uppblåsbar pool på en uteplats, är det viktigt att vara medveten om eventuella begränsningar och att placera den så att den inte stör grannar eller skymmer deras utsikt.

Vilka konsekvenser kan uppstå vid en otillåten pool på balkong?

Att ha en barnpool på balkongen är som sagt en attraktiv tanke för att njuta av sommarvärmen i sitt eget hem. Men om poolen är otillåten kan det leda till oönskade konsekvenser.

Bostadsrättsföreningars regler och krav kan variera mellan olika föreningar, så det är klokt att läsa igenom dem noggrant innan du bestämmer dig för att sätta upp en pool. Om du inte följer dessa regler kan det i värsta fall leda till uteslutning och att du förlorar din bostadsrätt.

En otillåten pool på balkongen kan medföra säkerhetsrisker för både dig och dina grannar, till exempel kan en ökad belastning på balkongen orsaka skador på byggnaden. Det finns även en risk för läckage om poolen inte är korrekt installerad eller underhållen. 

Allt detta kan samtidigt ha betydande konsekvenser för din hemförsäkring. Om olyckan är framme och försäkringsbolaget upptäcker att skadan orsakats av en icke-godkänd pool, riskerar du att stå utan ersättning. Då kan du tvingas täcka reparationskostnaderna själv, vilket kan bli en dyr historia.
 

Vad bör jag göra om min granne har en barnpool på balkongen?

Att bo granne med någon som placerat en barnpool på sin balkong kan orsaka både oro och olägenheter. Här är fem strategier du kan ta till för att hantera situationen effektivt och minimera eventuella risker och problem:

  1. Kontrollera regler och bestämmelser: Ta reda på om det är tillåtet att ha en barnpool på balkongen enligt de regler och bestämmelser som gäller i din förening.
  2. Kommunicera med din granne: Om du känner dig obekväm eller orolig över att din granne har en barnpool på balkongen kan du först försöka prata med din granne. Förklara dina farhågor och fråga om de är medvetna om eventuella säkerhetsrisker och regler kring barnpooler på balkonger.
  3. Kontakta bostadsrättsföreningen eller hyresvärden: Om du inte känner dig bekväm med att prata direkt med din granne eller om samtalet inte leder till någon lösning, kan du kontakta bostadsrättsföreningen eller hyresvärden för att be om hjälp och rådgivning.
  4. Anmäl till kommunen: Om du tror att din grannes barnpool på balkongen utgör en säkerhetsrisk, kan du även anmäla detta till din kommun. De kan bedöma situationen och vidta eventuella åtgärder för att säkerställa att säkerheten upprätthålls.
  5. Dokumentera: Om du misstänker att din grannes barnpool orsakar skador på fastigheten eller utgör en säkerhetsrisk, kan det vara en god idé att samla bevis genom att ta bilder och dokumentera eventuella problem. Detta kan vara användbart om du behöver ta upp problemet med bostadsrättsföreningen.

Reglerna kring vad man får och inte får göra på balkongen kan variera beroende på förening och ordningsreglerna för fastigheten. Det är viktigt att använda sitt goda omdöme och ta hänsyn till omgivningen när man placerar något på balkongen. Var uppmärksam på din omgivning och håll utkik efter eventuella problem med barnpooler på balkonger. Om du märker något oroande, tveka inte att ta upp det med din granne eller bostadsrättsföreningen.


Fler sommarfrågor

Vilken typ av grill får man ha på balkong? 

Hur varmt får det vara i en lägenhet?

 

Denna sida stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. För bästa upplevelse rekommenderar vi att du byter till en annan webbläsare t ex Chrome eller Firefox.