Håll koll på semesterparagrafen i hyreslagen

Det gäller att ha kolla på inkommande ärenden även under sommaren, då semesterparagrafen innebär att du som hyresvärd måste besvara din lokalhyresgästs förfrågan om överlåtelse inom tre veckor.

I hyreslagen finns en bestämmelse som kallas ”semesterparagrafen”. Anledningen till att den kallas så är för att regeln kan nyttjas av medvetna lokalhyresgäster som vill komma ur sina avtal tidigare, eftersom bostadsrättsföreningar och fastighetsägare kanske inte har lika bra koll på den post och de ärenden som kommer in under sommar- och semesterperioden.

Bestämmelsen i hyreslagen (12 kap. 32 § jordabalken) innebär att lokalhyresgästen skickar en överlåtelsebegäran, där hyresvärden måste besvara hyresgästens förfrågan.

Besvarar hyresvärden inte förfrågan inom tre veckor eller nekar till överlåtelse utan skälig anledning, har hyresgästen möjlighet att säga upp lokalhyresavtalet med beaktande av den avtalade uppsägningstiden, men utan hänsyn till avtalets löptider.

Att tänka på

  • Bevaka inkommande post, skaffa digital brevlåda eller be någon se efter inkommande post.
  • Återkom på överlåtelseförfrågan inom tre veckor.
  • Är informationen i överlåtelsebegäran för knapphändig för att kunna bedöma, är det i alla fall viktigt att besvara genom att neka  och be hyresgästen inkomma med ny förfrågan och mer information. Om detta görs inom tre veckor hindras hyresgästen från att säga upp kontraktet att upphöra i förtid.  

Mer Brf Kunskap

Denna sida stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. För bästa upplevelse rekommenderar vi att du byter till en annan webbläsare t ex Chrome eller Firefox.