Hur varmt får det vara i en lägenhet? Rättigheter & tips

Att ha en bekväm inomhustemperatur är viktigt för att trivas och må bra i sin lägenhet. I den här artikeln kommer vi att ta upp rättigheter och regler kring hur varmt det får vara i en lägenhet, samt ge tips på hur du kan svalka ner din lägenhet på ett effektivt sätt. Men hur varmt får det egentligen vara i en lägenhet och vad säger lagen om detta?

Under en normal sommar bör inomhustemperaturen i en lägenhet inte överstiga 26 grader, och 24 grader resten av året. Tillfälliga toppar upp till 28 grader får accepteras kortare perioder.

Som bostadsrättshavare har du vissa rättigheter när det gäller inomhustemperaturer. Om temperaturen i din lägenhet inte ligger inom rekommenderade gränser har du rätt att kräva åtgärder från fastighetsägaren. Vi kommer att titta närmare på vad dessa rättigheter innebär och hur du kan ta tillvara på dem och vad du kan göra om temperaturen i din lägenhet är för hög.

Vilka rekommendationer finns för inomhustemperatur från FHM?

Folkhälsomyndigheten har fastställt riktvärden för inomhustemperaturer för att säkerställa god termisk komfort i bostäder. Riktvärdet för temperatur inomhus är 18 grader Celsius, vilket tar hänsyn till både lufttemperaturen och temperaturen på omgivande ytor som fönster och väggar. För känsliga grupper såsom äldre, rörelsehindrade, personer med reumatism och personer med lägre ämnesomsättning, bör temperaturen vara 2 grader högre.

Vid för höga temperaturer finns det också riktvärden: 24 grader Celsius under kalla årstider och 26 grader Celsius under sommaren som varaktig operativ temperatur, samt 26 grader Celsius under kalla årstider och 28 grader Celsius under sommaren som kortvarig operativ temperatur.

Enligt Boverkets byggregler ska temperaturen i en lägenhet vara minst 18 grader Celsius under tiden då lägenheten normalt används, vilket är mellan 1 oktober och 30 april. Detta gäller för alla rum, inklusive badrum och andra utrymmen.

Under sommarhalvåret, mellan 1 maj och 30 september, finns det ingen fastställd lägsta temperatur enligt lagen. Istället ansvarar fastighetsägaren för att se till att temperaturen i lägenheten är rimlig under denna period, vilket definieras som en temperatur som inte är för hög och som gör att man kan vistas bekvämt i lägenheten.

Hur mäter man temperatur i en lägenhet korrekt?

För att göra detta på rätt sätt följer man några enkla steg. Det första steget är att använda en tillförlitlig och korrekt termometer. Digitala termometrar är att föredra eftersom de är enklare att läsa av och ofta mer exakta än kvicksilvertermometrar.

När man har en korrekt termometer bör man placera den i mitten av rummet, cirka 1,5 meter upp från golvet. Detta ger en mer representativ temperaturmätning eftersom det undviker att påverkas av kyla eller värme som kan komma från golvet eller taket. Det är också viktigt att låta termometern vara på plats i minst 15-20 minuter för att få en stabil temperaturmätning. På detta sätt har termometern tid att justera sig till rumstemperaturen och ge en korrekt avläsning.

För att undvika felaktiga mätningar bör man undvika att mäta temperaturen nära värmekällor, såsom element, eller kalla områden, såsom fönster och ytterdörrar. Om man vill mäta temperaturen i flera rum bör man upprepa stegen i varje rum och anteckna resultaten för att få en uppfattning om temperaturen i hela lägenheten.

Vilka rättigheter har man som bostadsrättshavare om temperaturen inte är inom rekommenderade gränser?

Som bostadsrättshavare har du rätt till en bekväm inomhusmiljö, vilket innebär en lämplig temperatur. Men vad händer om temperaturen inte är inom de rekommenderade gränserna?

Först och främst bör du kontakta bostadsrättsföreningen och rapportera problemet så att de kan undersöka och eventuellt åtgärda orsaken. Föreningen är ansvarig för att upprätthålla gemensamma utrymmen och reparationer vilket även inkluderar värmesystemet.

Om problemet inte åtgärdas efter att du har kontaktat föreningen, kan du göra en formell felanmälan och dokumentera problemet med temperaturmätningar, bilder och kommunikation med föreningen. Detta stärker ditt fall om du behöver ta ärendet vidare.

Om problemet fortsätter trots dina insatser är det lämpligt att söka juridisk rådgivning för att få hjälp att förstå dina rättigheter och hur du kan gå vidare. Det är viktigt att notera att rättigheter och skyldigheter för bostadsrättshavare kan variera beroende på förening och stadgar, så se till att du är bekant med de specifika reglerna och lagarna som gäller i just din situation.

Vad kan man göra om temperaturen i lägenheten är för hög?

Sommaren är en härlig årstid med mycket sol och värme, men när temperaturen i lägenheten blir för hög kan det bli obekvämt och svårt att sova eller utföra dagliga sysslor. Sommartid kan inomhustemperaturen bli högre, och det finns ingen fastställd högsta temperatur enligt lagen. Som tur är finns det flera saker som du kan göra för att svalka ner ditt hem och skapa en något mer bekväm inomhusmiljö. Här är fem effektiva tips som du kan använda när temperaturen i lägenheten är för hög.

  1. Blockera solen: För att stänga ute värmen kan du stänga fönstren, dra ner persiennerna och dra för gardinerna under dagen. Om gardinerna inte skyddar tillräckligt kan du använda handdukar eller lakan för att täcka fönstren helt.

  2. Öppna fönstren på kvällen: När solen har gått ner och det är lite svalare på kvällen kan du öppna fönster och dörrar för att släppa in kallare luft. Det är bra att öppna flera fönster samtidigt för att skapa ett korsdrag som vädrar igenom hela lägenheten.

  3. Stäng av värmeapparater: Elektriska apparater som datorer och TV-apparater kan öka temperaturen inomhus. Därför är det bra att stänga av dem helt för att undvika att öka värmen ytterligare.

  4. Använd fläktar: En takfläkt eller bordsfläkt kan hjälpa till att få luften att cirkulera och svalka ner rummet. Placera fläkten så att den drar upp svalare luft från golvet och blåser ut varm luft mot taket. Kom ihåg att stänga av fläkten när du lämnar rummet, eftersom dess motor också bidrar till uppvärmningen.

  5. Använd is för att kyla ner luften: Fyll en skål med is och placera den framför en fläkt. När luften blåser mot isen kyls den ner tack vare avdunstningen av vattnet från isen.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det inte finns någon exakt gräns för hur varmt det får vara i en lägenhet, men enligt Boverkets allmänna råd ska temperaturen inte överstiga 26 grader Celsius.

Det är viktigt att känna till sina rättigheter och att vända sig till föreningen om man upplever att temperaturen är för hög. Genom att följa våra tips kan du också göra mycket på egen hand för att skapa en bekväm inomhusmiljö.

Fler sommarfrågor
Vilken typ av grill får man ha på balkongen?
Får man ha barnpool på balkongen?

 

Denna sida stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. För bästa upplevelse rekommenderar vi att du byter till en annan webbläsare t ex Chrome eller Firefox.