Havre strån

Att tänka på vid andrahandsuthyrning

Vad behöver jag tänka på om jag fundera på att hyra ut min bostad, och vilka risker finns det med att hyra ut sin bostad till någon okänd? Detta och andra frågor kring andrahandsuthyrning får du svar på här.

När blir det en andrahandsuthyrning?

För att hyra ut din bostadsrätt i andra hand krävs tillstånd från bostadsrättsföreningen oavsett om det gäller en vecka eller ett år. Alla uthyrningar i andrahand som inte först godkänts av styrelsen är att klassa som olovliga.

Som medlem har man rätt att ha inneboende i lägenheten så länge det inte medför olägenhet för föreningen eller dess medlemmar. För att det ska klassas som en andrahandsuthyrning ska bostadsrättshavaren låta någon annan självständigt bo i lägenheten utan att bostadsrättshavaren själv bor där. Det gör ingen skillnad om man tar betalt eller inte, det spelar inte heller någon roll om det är en närstående eller släkting eller om det är en främling som bor där. Om det är en andrahandsuthyrning eller inte bedöms utifrån självständigheten.

När krävs styrelsens tillstånd för uthyrningen?

Att hyra ut hela lägenheten under en kortare period, exempelvis via AirBnB, kräver styrelsens tillstånd. Att hyra ut ett enstaka rum till en inneboende kräver däremot inte styrelsens tillstånd, men ska inte medföra men för bostadsrättsföreningen eller annan medlem i föreningen. Det är inte heller tillåtet att byta boende med någon under exempelvis en semesterperiod utan styrelsens tillstånd.

Det går att ansöka om tillstånd från hyresnämnden om man vill hyra ut trots att föreningen inte godkänt andrahandsuthyrningen.

Se upp för bedrägerier!

Att hyra ut sin lägenhet via AirBnB kan vara lockande, men det är bra att vara försiktig då det kan förekomma bedrägerier vid uthyrning via AirBnB. En utomstående person som får tillgång till nycklar och får rådighet över lägenheten, kan under uthyrningsperioden agera som om denne är bostadsrättshavare. Det har förekommit att denne då försökt hyra ut lägenheten och teckna avtal med andra personer som uppfattar andrahandshyresgästen som bostadsrätthavare. Detta är allvarligt och skadar både bostadsrättshavaren, föreningen och den som nappar på erbjudandet.

Styrelsen kan neka uthyrningen

Styrelsen kan neka andrahandsuthyrningar om bostadsrättshavaren inte har skäl till uthyrning. Vid uthyrning via AirBnB så har hyresnämnden konstaterat att den typen av andrahandsuthyrning mer är fråga om hotellverksamhet av kommersiell natur. En sådan uthyrning kan vara störande för övriga medlemmar att ha okända personer som rör sig inom fastigheten. När en medlem vill hyra ut lägenheten via AirBnB kan alltså styrelsen neka detta när det gäller flera korttidsuthyrningar till olika personer.  

Olovlig andrahandsuthyrning

Om man som medlem hyr ut sin lägenhet olovligen i andrahand kan det leda till att bostadsrätten blir förverkad. Får föreningen kännedom om en andrahandsuthyrning som styrelsen inte gett tillstånd till måste detta påtalas för bostadsrättshavaren inom två månader från att de fick kännedom om den, annars kan bostadsrätten inte förverkas och bostadsrätthavaren sägas upp.

Det är alltid bostadsrättshavaren som är ansvarig gentemot föreningen även när den är uthyrd i andrahand. Tips vid andrahandsuthyrning är att uthyrningen ska ske till en och samma person/personer under en tidsbegränsad period, så att styrelsen har möjlighet att följa upp andrahandsuthyrningen.

Rättigheter och skyldigheter vid andrahandsuthyrning regleras i bostadsrättslagen.

Läs mer om vilka regler som gäller vid andrahandsuthyrning och vad styrelsen behöver tänka på här.

Denna sida stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. För bästa upplevelse rekommenderar vi att du byter till en annan webbläsare t ex Chrome eller Firefox.