Vilket lägenhetsnummer gäller?

För bostadsrätter finns det två olika lägenhetsnummer, dels Lantmäteriets nummer som uppges till myndigheter, till exempel vid flyttanmälan, dels bostadsrättsföreningens lägenhetsnummer enligt den ekonomiska planen. Det kallas ibland också objektsnummer.

Bostadsrättsföreningens lägenhetsnummer

Bostadsrättsföreningens lägenhetsnummer eller objektsnummer som det också kallas, är unikt och det finns bara en lägenhet med det numret i bostadsrättsföreningen. Det är detta nummer som ska uppges på överlåtelseavtalet när en bostadsrätt säljs eller köps, eller till banken vid pantsättning. Det är också detta nummer som mäklaren behöver ha för att få ut ett så kallat registerutdrag/mäklarbild av förvaltaren inför en försäljning.  Numret kommer från den ekonomiska planen som föreningen upprättade vid bildandet. Du kan hitta numret på din avi.

Lantmäteriets lägenhetsnummer

Det är detta lägenhetsnummer som använda av myndigheter, till exempel vid flyttanmälan. Det kan också benämnas som Lantmäteriets nummer, LMV nummer eller Skatteverkets nummer.

Lantmäteriets lägenhetsnummer hänger ihop med adressen. Det kan med andra ord finnas flera lägenheter i en bostadsrättsförening som har samma nummer, men de har olika gatuadresser. Numret består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen din lägenhet finns.

Det brukar ofta finnas i fastigheten t ex på dörren eller i porten.

Hur räknas LMV lägenhetsnumret fram?

Det anges med fyra siffror varav de två första siffrorna anger våningsplan. Numreringen börjar med 10 på entréplanet. Våningen ovanför blir 11 och så vidare. Finns det ett våningsplan under entrén blir de 09 och så vidare. På varje våningsplan börjar numreringen från vänster när man kommer upp för trappan. Den första lägenheten blir då 01 och så fortsätter man medsols.

När behöver lägenhetsnummer räknas fram?

Om det på i en fastighet finns fler än en lägenhet med samma gatuadress ska fastighetsägaren ge varje lägenhet ett lägenhetsnummer. Det behövs däremot inte om det bara finns en lägenhet på den adressen.

När lägenhetsnumren räknas fram ska nummer även reserveras för lokaler och andra utrymmen som kan komma att byggas om till bostäder i framtiden.  

Mer information om hur lägenhetsnummer räknas fram finns att läsa på Lantmateriet.se 


Mer Brf kunskap

Denna sida stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. För bästa upplevelse rekommenderar vi att du byter till en annan webbläsare t ex Chrome eller Firefox.