Skydda din brf mot ekonomisk brottslighet

Vad kan ni i styrelsen göra för att förhindra att er bostadsrättsförening blir utsatt för ekonomisk brottslighet?

Det kommer allt som oftast rapporter om bostadsrättsföreningar som blivit utsatta för ekonomisk brottslighet. Det finns dock en hel del som man kan göra för att minska risken att bli drabbad. Det är viktigt att det finns kunskap i styrelsen om vad man kan göra för att minska risken

Fem tips för att minska risken att drabbas av ekonomisk brottslighet.

  1. Ha en fastställd attestordning där det framgår vem som har attesträtt till vad i styrelsen och till vilka belopp. Var restriktiv med att ge attesträtt till andra personer än firmatecknare. Det som attesteras ska kontrolleras så att fakturan överensstämmer med vad som avtalats med leverantören, dt vill säga att utfört arbete överensstämmer med vad som avtalats och fakturerats.

  2. En underhållsplan som sträcker sig minst 30 år framåt i tiden. Den behöver vara uppdaterad och ger en indikation på vad olika typer av underhåll kommer att kosta.  En uppdaterad underhållsplan hjälper styrelsen att håller redan på vad som är gjort och vad som behöver göras även om styrelsen byts. Kontrollera leverantören innan avtal ingås och ta hjälp vid större upphandlingar om inte styrelsen själv har kompetensen. 

  3. Ta för vana att ha en öppen arbetsgång i styrelsen. Styrelsen bör särskilt sträva efter transparens och öppenhet när det gäller större ekonomiska beslut. Låt medlemmar som undrar ta del av så mycket som möjligt så länge det inte påverkar besluts- och upphandlingsprocessen.

  4. En extern revisor fyller en viktig kontrollfunktion när det gäller föreningens ekonomi och är därför att rekommendera. Revisorns roll är att granska årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning. Om föreningen vill kan en egen intern revisor som har kunskap om föreningen och fastigheten också utses.

  5. Anlita en extern ekonomisk förvaltare för att få in expertis och ytterligare kontroll av ekonomin.

    Såhär går det till att byta ekonomisk förvaltare.


Mer Brf kunskap

Denna sida stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. För bästa upplevelse rekommenderar vi att du byter till en annan webbläsare t ex Chrome eller Firefox.