Varför finns det nyckeltal i bostadsrättsföreningens årsredovisning?

En bostadsrättsförening är skyldig att sammanställa året i en årsredovisning med en förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt notanteckningar.

I årsredovisningen finns också ett stycke med nyckeltal som visar föreningens utveckling. Det kan vara bra att titta på dessa både som köpare av en lägenhet i föreningen, eller som styrelseledamot för att hålla koll på föreningens ekonomiska utveckling. Hos oss på Simpleko presenterar vi flertalet nyckeltal i föreningens årsredovisning: 

 • Nettoomsättning 
 • Resultat efter finansiella poster 
 • Soliditet 
 • Yttre fond 
 • Taxeringsvärde 
 • Årsavgift per kvm upplåten med bostadsrätt 
 • Årsavgifternas andel av totala rörelseintäkter  
 • Skuldsättning per kvm upplåten med bostadsrätt 
 • Skuldsättning per kvm totalyta 
 • Sparande per kvm totalyta 
 • Elkostnad per kvm totalyta 
 • Värmekostnad per kvm totalyta 
 • Vattenkostnad per kvm totalyta 
 • Energikostnad per kvm totalyta 
 • Genomsnittlig skuldränta  
 • Räntekänslighet  

 

Vilka nyckeltal är nya från år 2023? 

För bostadsrättsföreningar har det tillkommit fem nya obligatoriska nyckeltal, det är:

Årsavgift per kvadratmeter: Detta visar hur mycket varje kvadratmeter i föreningen kostar i genomsnitt. En lägre siffra är fördelaktig. 

Skuldsättning per kvadratmeter: Detta nyckeltal visar hur belånad föreningen är. En lägre siffra är positiv. 

Sparande per kvadratmeter: Det ger en bild av föreningens förmåga att klara framtida underhållsbehov eller kostnadsökningar. Här är en högre siffra önskvärd. 

Räntekänslighet: Detta mäter hur mycket årsavgifterna skulle behöva höjas om räntan på föreningens lån stiger med 1 procentenhet. En lägre siffra är bättre. 

Energikostnad per kvadratmeter: Detta nyckeltal visar föreningens energikostnader per kvadratmeter Lägre siffror är fördelaktiga. 

Hur ska jag som styrelseledamot veta vad som är bra nyckeltal? 

Ett sätt att titta är att se hur nyckeltalet utvecklas från år till år, för att se om det blir bättre och bättre i den egna föreningen. Ett annat sätt är att jämföra sig med likande bostadsrättsföreningar för att se hur de ligger till i sina nyckeltal.  

Vad betyder räntekänslighet som också är ett av de nya nyckeltalen som måste vara i årsredovisningen? 

Enkelt beskrivet så är det ett sätt att mäta hur känslig föreningen är för räntejusteringar på sina lån. Den visar hur föreningens årsavgifter kan påverkas om förenings lån får en höjd ränta med en procentenhet.  

Räntekänsligheten beräknas genom att ta totala räntebärande skulder delat med totala årsavgifter. Procentsatsen som framkommer blir behovet av höjning på årsavgiften, om allt annat är lika. 

Vad ska jag som köpare av en bostadsrätt tänka på när räntan är på högre nivåer? 

De nya nyckeltalen i årsredovisningen är framtagna för att du som köpare lättare ska kunna analysera och jämföra föreningar mellan varandra. När du kalkylerar och räknar fram vad din förväntade månadskostnad blir, ska du också kunna vara beredd på om höjningar i föreningen är att vänta eller inte. 

Att till exempel titta på räntekänsligheten ger dig information om hur mycket föreningen behöver höja sina avgifter, om räntan på lånen går upp med en procentenhet, om allt annat är lika.
 

Vad ska jag som styrelseledamot tänka på om räntekänsligheten ligger på över 10 procent? 

Styrelsen i en bostadsrättsförening ansvarar för att ekonomin ska planeras och gå ihop. Planen sker genom att en budget tas fram där man bland annat tittar på framtida kostnader och en av posterna blir då föreningens räntor. Ligger räntekänsligheten på över 10 procent så har föreningen ett tydligt behov av att justera årsavgifterna om räntorna landar in på antagna nivåer som tagits med i budgeten.  

Som styrelse bör man i samband med detta också titta på föreningens övriga kostnader och se vad som går att göra även där. Det är viktigt att skaffa sig en helhetsbild över föreningens framtida ekonomi. Här är en flerårsbudget ett bra verktyg. 

Hur ser det ut på marknaden och vilken räntekänslighet har en bostadsrättsförening? 

Vi har analyserat drygt 1000 bostadsrättsföreningar placerade på olika orter i landet och byggda under olika årtionden. Vi ser att äldre föreningar har lägre räntekänslighet. Orsaken till detta är att de i regel hunnit amortera sina lån och har en stabilare ekonomisk grund med lägre belåning. 

För nyare föreningar, särskilt de byggda under 2000-talet och framåt, är räntekänsligheten högre. Detta beror främst på att de är högre belånade. 

Här nedan visas resultatet från vår analys och där framgår tydligt att ju nyare föreningen är så stiger räntekänsligheten. 

Räntekänslighet bild 1.png

Vad betyder skuldsättning per kvadratmeter? 

Även detta är ett av de nya och obligatoriska nyckeltalen som ska finnas med i bostadsrättsföreningens årsredovisning och ju lägre värde desto lägre lån finns det i föreningen. 

Man brukar säga att en skuldsättning på under 5000 kr/kvm är bra. Är belåningen högre än 10 000 kr/kvm är det bra att ta reda på varför det är så. Det är till exempel vanligt att nyare föreningar ofta har lite högre skuldsättning. 

Här nedan visas resultatet från vår analys och där framgår tydligt att ju nyare föreningen är så stiger skuldsättningen.
 

Skuldsättning Bild2.png

Här får du veta mer om det nya nyckeltalet energikostnad per kvadratmeter 
Läs mer om hur vi kan hjälpa föreningen till en tryggare ekonomi.

 

Denna sida stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. För bästa upplevelse rekommenderar vi att du byter till en annan webbläsare t ex Chrome eller Firefox.