Fastighetsägare

Gör ekonomin enkel

Vi har bred erfarenhet av ekonomisk förvaltning av både privata- och kommersiella fastighetsägare. Vi kan erbjuda en komplett ekonomisk förvaltning eller endast hyresavisering. Vi ger gärna en offert utifrån era behov!

Grundtjänst ekonomisk förvaltning

Bokslut och årsredovisning

Allt från löpande bokföring och kassafunktion till budget, inkomstdeklaration och årsredovisning.

Hyresadministration

Att hyror betalas och att det görs på utsatt tid är avgörande. Vi hanterar hela förfarandet, från utskick av hyresavier till att säkerställa att pengarna kommer in.

Lån och leverantörsreskontra

Med elektronisk fakturahantering har ni tillgång till alla fakturor och låneavier och kan följa varje fakturas status, allt från förfallodag till kontering.

Arvoden

Utbetalning av arvoden, samt hantering av skatter och arbetsgivaravgifter enligt gällande lagar och avtal.

Löpande redovisning

Vi hanterar bokföring och för huvudbok, samt betalning av skatter, avgifter, leverantörsfakturor och liknande.


Tilläggstjänster

Vi erbjuder flera tilläggstjänster som ni enkelt kan komplettera ert avtal med. 

Inkasso

Vi har datainspektionens tillstånd att bedriva inkassoverksamhet och handlägger allt från kreditupplysningar till betalningsförelägganden, avhysningar och tvångsförsäljningar. Vi hjälper er också med rättsliga frågor som olovlig andrahandsupplåtelse och störningar. Tjänsten inkassobevakning innebär att vi bevakar fastighetsägarens reskontra och ansvarar för att inkassokrav skickas vid förfallen fordran.

Juridisk rådgivning

Juridisk rådgivning inom fastighets- och avtalsjuridik. Vi kan medverka vid hyresförhandlingar, och kan bistå vid ombildningar, nya upplåtelser med mera.

Läs mer om tjänsten

Låneupphandling

Vi hjälper er att ta in offerter vid villkorsändring och omläggning/sammanslagning av lån, samt offertförfrågan vid upphandling av nya lån.

Säkrare eldebitering

Få hjälp att debitera rätt pris för elen. Vi hjälper till att lägga in den aktuella månadens elpris i IMD-filen så hyresgästerna blir debiterade för den faktiska kostnaden.

Läs mer om tjänsten

Denna sida stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. För bästa upplevelse rekommenderar vi att du byter till en annan webbläsare t ex Chrome eller Firefox.