Fastighetsägare

Gör ekonomin enkel

Vi har bred  erfarenhet av ekonomisk förvaltning av både privata- och kommersiella fastighetsägare. Vi kan erbjuda allt från komplett ekonomisk förvaltning till endast hyresavisering eller andra enskilda tjänster. Vi ger gärna en offert utifrån era behov!

Detta ingår i ekonomisk förvaltning:
 

Bokslut och årsredovisning

Allt från löpande bokföring och kassafunktion till budget, inkomstdeklaration och årsredovisning.

Hyresadministration

Att hyror betalas och att det görs på utsatt tid är avgörande. Vi hanterar hela förfarandet, från utskick av hyresavier till att säkerställa att pengarna kommer in.

Lån och leverantörsreskontra

Med elektronisk fakturahantering har ni tillgång till alla fakturor och låneavier och kan följa varje fakturas status, allt från förfallodag till kontering.

Arvoden

Utbetalning av arvoden, samt hantering av skatter och arbetsgivaravgifter enligt gällande lagar och avtal.

Löpande redovisning

Vi hanterar bokföring och för huvudbok, samt betalning av skatter, avgifter, leverantörsfakturor och liknande.

Tilläggstjänster

Vi erbjuder flera tilläggstjänster som ni enkelt kan komplettera ert avtal med, genom att kontakta er förvaltningsekonom.

Inkasso

Vi har datainspektionens tillstånd att bedriva inkassoverksamhet och handlägger allt från kreditupplysningar till betalningsförelägganden, avhysningar och tvångsförsäljningar. Vi hjälper er också med rättsliga frågor som olovlig andrahandsupplåtelse och störningar. Tjänsten inkassobevakning innebär att vi bevakar fastighetsägarens reskontra och ansvarar för att inkassokrav skickas vid förfallen fordran.

Juridisk rådgivning

Juridisk rådgivning inom hyres- bostadsrätt- och avtalsjuridik. Vi kan medverka vid hyresförhandlingar, och kan bistå bostadsrättsföreningar med likvidationer, ombildningar, friköp, nya upplåtelser m.m.

Låneupphandling

Vi hjälper er att ta in offerter vid villkorsändring och omläggning/sammanslagning av lån, samt offertförfrågan vid upphandling av nya lån.

Enskilda tjänster

Behöver du bara hjälp inom något specifikt område? Du kan också anlita oss för enskilda tjänster inom Bokslut och årsredovisning, Hyresadministration, Inkasso och Lönehantering.

Läs mer om våra enskilda tjänster

Denna sida stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. För bästa upplevelse rekommenderar vi att du byter till en annan webbläsare t ex Chrome eller Firefox.