För boende

Vanliga frågor och svar

Saknar hyres- avgiftsavi

Kontakta oss på brf@simpleko.se så mejlar vi ut en ny avi till dig.

Andrahandsuthyrning

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand behöver du alltid ett godkännande av din hyresvärd/bostadsrättsförening. Det är du som är bostadsrättshavare eller innehavare av förstahandskontraktet som ansvarar för lägenheten, dess skick och betalning av hyra/avgift under uthyrningsperioden. Bostadsrättsföreningar har enligt stadgarna i vissa fall rätt att ta ut en avgift med anledning av en andrahandsupplåtelse.

Anstånd med betalning av hyra/avgift

Det är alltid styrelsen/hyresvärden som beslutar om eventuella anstånd gällande hyran eller månadsavgiften. Vänd dig därför direkt till dem i den frågan.

Autogiro

För att betala via autogiro, kontakta oss på brf@simpleko.se så skickar vi en ansökan.
Vid anmälan av autogiro kommer betalningen automatiskt att överföras från ditt bankkonto till oss samma dag som avgiften eller hyran förfaller till betalning. Går betalningen inte igenom kommer försök till dragning göras igen. Har det inte dragits efter det andra försöket måste du betala din avgift manuellt. Ocr-nummer och bankkonto information finns på din avi.

Avgiftens storlek

Styrelsen i din bostadsrättsförening fastställer avgiften så att de sammanlagda avgifterna ger förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi i föreningen. 

Betalat in för mycket

Om ditt avtal gäller så kommer ditt överskott räknas av på framtida avier. Om du inte längre har något giltigt avtal, mejla dina person- och kontouppgifter till brf@simpleko.se så gör vi en utbetalning. 

E-faktura

För att betala vi e-faktura, logga in på din internetbank för att ansluta dig till e-faktura. Sök upp Simpleko som mottagare. Du kommer nu att i  fortsättningen få din avi direkt till din internetbank. Det enda du behöver göra då är att godkänna betalningen.

Felaktiga uppgifter

Gäller det namn, adress eller avtalsdatum - kontakta oss på brf@simpleko.se
Lägenhetsyta - kontakta din styrelse. Vi behöver underlag från dem för att kunna ändra lägenhetsytan. 
Panter - kontakta din bank. De måste meddela oss att en tidigare pant ska avregistreras

Inre fond

Fonden som bostadsinnehavaren kan nyttja för renovering av lägenheten har avsatts i enlighet med bestämmelserna i föreningens stadgar. Det är styrelsen som beslutar om vad som är godkänt att nyttja fonden till. Kontakta din styrelse angående vilka rutiner ni har.

Kivra

From sept 2020 kommer du få din avi via Kivra om du har det. Det innebär att avierna kommer fram till dig som avimottagaren på ett säkert sätt och att du enkelt har tillgång till dina avier. Har du valt E-faktura så kommer din avi fortfarande till din internetbank. Om du idag betalar din avi via autogiro så kommer avin att komma till Kivra, men den kommer fortfarande att dras via autogirot. Vill du inte få avin via Kivra, så är det enkelt att söka upp Simpleko som avsändare i Kivra och avmarkera Simpleko.

Kontrolluppgift för såld bostadsrätt

Senast den 31 januari skickar vi ut kontrolluppgifter för föregående år. Dessa skickas elektroniskt till Skatteverket och med post till säljarens senast kända adress. Viktigt att du antingen har gjort en adressanmälan till oss eller har eftersändning av din post så du får din kontrolluppgift. Vi skickar löpande uppdateringar till skatteverket och säljarna under våren då vi får information om nya försäljningar som inte var registrerade den 31 januari. Om du saknar kontrolluppgift kontakta oss på brf@simpleko.se så hjälper vi dig. Då kontrolluppgifterna innehåller personuppgifter skickar vi endast ut dem med post till din adress. Efter den 27 februari kommer du även åt din kontrolluppgift genom att logga in på Skatteverket eller din digitala brevlåda.
Kapitaltillskott i kontrolluppgiften?
Varje gång du betalar din månadsavgift till bostadsrättsföreningen så går en del av pengarna till att betala av på bostadsrättsföreningens lån. Din del kallas för kapitaltillskott. På kontrolluppgiften kan du läsa hur mycket du gjort i kapitaltillskott (om din förening har amorterat på sina lån) under åren som du ägt lägenheten. Den summan som står där drar man av i deklarationen och minskar då sin vinstskatt.

Sålt bostadsrätt. Vad händer nu?

Alla underavtal t.ex garage upphör också att gälla samma månad som tillträde för köparen sker. Om den nya ägaren är godkänd som medlem kommer hen få nya avier för kommande månader. Inga avier ska byta ägare utan köparen får egna avier.
Den personen som äger lägenheten den 1:a i månaden ska betala avgiften. D.v.s om tillträdet är i slutet av månaden eller den 1:a i månaden ska inte säljaren betala avgiften utan köparen kommer få nya avier för kommande månad. Om tillträdet är efter den första d.v.s 2:a och senare betalar säljaren hela avgiften och avräkning regleras mellan säljaren och köpare. Har du redan flyttat och trots det får nya avier för en ny period, hör då av dig till din mäklare som får undersöka vad det beror på.
Tänk på att du kan få nya avier på kommande avisering om din förening har avräkning av el, vatten, värme eller du har t.ex hyrt ett gästrum som du ska betala.
Meddela oss din nya adress. Den behöver vi för att kunna skicka dina kontrolluppgifter till rätt adress.

Utdrag ur lägenhetsregistret

Har du ett uppdrag hos en mäklare så be mäklaren kontakta oss på brf@simpleko.se så hjälper vi mäklaren. Behöver du själv ett utdrag för att
t ex  sätta om dina lån kontakta oss på brf@simpleko.se så skickar vi det med post till dig.

Pantsättningsavgift

Vid pantsättning av bostadsrätt får det enligt bostadsrättsföreningens stadgar uttas en avgift av bostadsrättsinnehavaren. Avgiften tas ut för nya pantsättningar och omplaceringar av befintliga lån. Beslut om att denna avgift tas ut fattas av styrelsen. Pantsättningsavgiften debiteras på nästkommande avi. Notera att det är en avgift per lån, därmed kan du få flera pantsättningsavgifter beroende på hur ditt lån är strukturerat.

Parkeringsplats

Om du vill hyra eller säga upp en parkeringsplats, kontrollera vad som gäller där just du bor. Hantering av parkeringsplatser sker olika hos olika föreningar/hyresvärdar.

Påminnelseavgift

Jag har fått en påminnelse men jag fick inga avier. Måste jag betala påminnelseavgiften?
Det måste du göra. Det är alltid du som är ansvarig att betala din avgift/hyra i tid. Om du trots det anser att du inte ska betala kontakta då styrelsen/hyresvärden som kan meddela oss att ta bort påminnelseavgiften.

Överlåtelse

Övergång av bostadsrätt kan ske på flera sätt. Överlåtelse kan ske genom försäljning av bostadsrätten, ofta med hjälp av mäklare. Förändring av ägarförhållande kan även ske genom gåva, arv eller bodelning. Vid överlåtelse behöver ett överlåtelseavtal upprättas mellan köpare och säljare. Vid gåva behöver ett gåvobrev upprättas. När det gäller en bodelning så är det ett bodelningsavtal som skrivs och vid ett arv är det den registrerade bouppteckningen som gäller som överlåtelsehandling. Kontrollera med din styrelse vart du ska skicka avtalet. Avtalsmallar finns att köpa färdiga i bokhandeln. Tänk på att en gåva, arv och bodelning ger skatterättsliga effekter, för att vara på den säkra sidan är det bra att anlita en sakkunnig för hjälp.

Denna sida stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. För bästa upplevelse rekommenderar vi att du byter till en annan webbläsare t ex Chrome eller Firefox.