För boende

Vanliga frågor och svar

Din bostadsrättssförening/fastighetsägare har valt oss på Simpleko som ekonomisk förvaltare. Därför får du din avgifts-/hyresavi från oss. 

Du kan logga in på medlemssidorna i Portalen med BankId för att se uppgifter om din bostad. Här kan du också ändra aviseringssätt, och se alla dina avier. 
Har du inte BankId se nedan hur du kan logga in med din e-postadress. 

Hitta svaret på din fråga direkt i vår kunskapsbank Fråga oss!

Avgift- hyresavi

Aviseringen sker månadsvis. 
Du kan själv hämta ny avi i Portalen. Där kan du också se mer information om de olika aviseringsalternativen.

Logga in med Bank-id i Portalen
Saknar du Bank-id, logga in på portalen/avisering med uppgifterna på din avi.

Du som får din avi för första gången kommer få den utskickad per post. Är du ansluten till Kivra kommer du dock få din första avi via Kivra. Vill du byta avimottagare på Kivra läs mer nedan under rubriken Kivra.

För support kontakta info@simpleko.se 

Andrahandsuthyrning

Nu kan du göran din ansökan om att hyra ut i andra hand direkt i Portalen.
Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand behöver du alltid ett godkännande av din hyresvärd/bostadsrättsförening. Det är du som är bostadsrättshavare eller innehavare av förstahandskontraktet som ansvarar för lägenheten, dess skick och betalning av hyra/avgift under uthyrningsperioden. Bostadsrättsföreningar har enligt stadgarna i vissa fall rätt att ta ut en avgift med anledning av en andrahandsupplåtelse.

Läs mer om vilka regler som gäller

Anstånd med betalning av hyra/avgift

Det är alltid styrelsen/hyresvärden som beslutar om eventuella anstånd gällande hyran eller månadsavgiften. Vänd dig därför direkt till dem i den frågan.

Autogiro

Välj autogiro om du vill att dina avier ska dras automatiskt från ditt bankkonto på förfallodagen.  Anmälan sker via din internetbank.

Sök upp din förening/fastighetsägares bankgiro i listan över autogiroanslutna företag (obs! sök inte på Simpleko). Ange ditt kundnummer som betalarnummer i din bank, ditt kundnummer finner du på din avi. 

Har du inte internetbank kontakta oss på telefon:  018 - 66 01 60 eller via Portalen för att få ansökningsblankett.

Finns inte beloppet tillgängligt på ditt konto på förfallodagen kan dragningen inte genomföras. Har det inte dragits  måste du betala din avgift manuellt. Ocr-nummer och bankkonto information finns på din avi.

Från och med aviseringen för oktober 2021 kommer avispecifikationen inte längre skickas per post. Du kan se din avi genom att logga in i Portalen. Vill du få specifikationen till din e-post framöver, ange den när du är inloggad.

Avgiftens storlek

Styrelsen i din bostadsrättsförening fastställer avgiften så att de sammanlagda avgifterna ger förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi i föreningen. 

Betalat in för mycket

Om ditt avtal gäller så kommer ditt överskott räknas av på framtida avier. Om du inte längre har något giltigt avtal, mejla dina person- och kontouppgifter till info@simpleko.se, eller lägg ett ärende till oss i Portalen, så gör vi en utbetalning. 

E-faktura

E-faktura för privatpersoner. 

För att få din avi direkt till din internetbank, logga in på din bank och sök upp Simpleko (obs! inte föreningens namn).
Ange ditt kundnummer som betalarnummer i din bank,  samt föreningens bankgironummer. Ditt kundnummer hittar du på din avi. 

Eller kontakta oss på info@simpleko.se. 

Felaktiga uppgifter

Gäller det namn, adress eller avtalsdatum - kontakta oss på info@simpleko.seller lägg ett ärende till oss i Portalen.

Lägenhetsyta - kontakta din styrelse. Vi behöver underlag från dem för att kunna ändra lägenhetsytan. 

Panter - kontakta din bank. De måste meddela oss att en tidigare pant ska avregistreras.

IMD på fakturan

Avläsning av IMD, Individuell Mätning och Debitering, av el och vatten, görs av föreningens leverantör, och debiteras retroaktivt på respektive lägenhet/lokal. Avläsningen är kopplad till lägenheten/lokalen och ej till specifik person. 

Har ni nyligen flyttat in behöver ni korrigera denna kostnad med tidigare innehavare.

Inloggning med e-post

Om du saknar BankId går det att logga in i Portalen med din e-postadress. Du behöver kontakta din förening/hyresvärd som med ditt medgivande kan lägga in din e-postadress.

De gör såhär för att lägga till din e-post i Portalen:

  • Gå in under Övrigt -> Användarhantering och sök upp medlemmen/hyresgästen
  • Lägg till e-postadressen och spara

Nu kan du gå till inloggningssidan och klicka på återställ lösenordet för att skapa en inloggning.

Inre fond

Fonden som bostadsinnehavaren kan nyttja för renovering av lägenheten har avsatts i enlighet med bestämmelserna i föreningens stadgar. Det är styrelsen som beslutar om vad som är godkänt att nyttja fonden till. Kontakta din styrelse angående vilka rutiner ni har.

Kivra

När det gäller Kivra har avin skickats till en av er som är medlem/hyresgäst. Om du fått avin på Kivra men vill ändra avimottagare så ändrar du adress på Portalen för avisering och ändrar där aviseringssätt till e-post, e-faktura eller autogiro.

Önskar du ha en annan avimottagare via Kivra:

  • Ta bort den person som står som aktuell mottagare.
  • Under aviseringssätt tryck på Postadress och välj den person i rullgardinen som ska vara mottagare.

Kivra innebär att avierna kommer fram till dig som mottagaren på ett säkert sätt och att du enkelt har tillgång till dina avier.
Har du valt e-faktura så kommer din avi fortfarande till din internetbank.
Om du idag betalar din avi via autogiro så kommer avin att komma till Kivra, men den kommer fortfarande att dras via autogirot.
Vill du inte få avin via Kivra, så är det enkelt att söka upp Simpleko som avsändare i Kivra och avmarkera Simpleko.

Kontrolluppgift för såld bostadsrätt

Senast den 31 januari skickar vi ut kontrolluppgifter för föregående år. Dessa skickas elektroniskt till Skatteverket och med post till säljarens senast kända adress. Viktigt att du antingen har gjort en adressanmälan till oss eller har eftersändning av din post så du får din kontrolluppgift. För snabb och smidig leverans anmäl dig till Kivra.

Vi skickar löpande uppdateringar till skatteverket och säljarna under våren då vi får information om nya försäljningar som inte var registrerade den 31 januari. Om du saknar kontrolluppgift kontakta oss på info@simpleko.se eller lägg ett ärendetill oss i Portalen, så hjälper vi dig.

Då kontrolluppgifterna innehåller personuppgifter skickar vi endast ut dem med post till din adress. Efter den 27 februari kommer du även åt din kontrolluppgift genom att logga in på Skatteverket eller din digitala brevlåda.
Kapitaltillskott i kontrolluppgiften?
Varje gång du betalar din månadsavgift till bostadsrättsföreningen så går en del av pengarna till att betala av på bostadsrättsföreningens lån. Din del kallas för kapitaltillskott. På kontrolluppgiften kan du läsa hur mycket du gjort i kapitaltillskott (om din förening har amorterat på sina lån) under åren som du ägt lägenheten. Den summan som står där drar man av i deklarationen och minskar då sin vinstskatt.

Lägenhetsnummer

För bostadsrätter finns det två olika lägenhetsnummer, dels Lantmäteriets nummer som uppges till myndigheter, till exempel vid flyttanmälan, dels bostadsrättsföreningens lägenhetsnummer enligt den ekonomiska planen. Det används vid försäljning och köp av bostadsrätten. 

Läs mer om när numren används och hur det räknas fram.

Sålt bostadsrätt. Vad händer nu?

Alla underavtal t.ex garage upphör också att gälla samma månad som tillträde för köparen sker. Om den nya ägaren är godkänd som medlem kommer hen få nya avier för kommande månader. Inga avier ska byta ägare utan köparen får egna avier.
Den personen som äger lägenheten den 1:a i månaden ska betala avgiften. D.v.s om tillträdet är i slutet av månaden eller den 1:a i månaden ska inte säljaren betala avgiften utan köparen kommer få nya avier för kommande månad. Om tillträdet är efter den första d.v.s 2:a och senare betalar säljaren hela avgiften och avräkning regleras mellan säljaren och köpare. Har du redan flyttat och trots det får nya avier för en ny period, hör då av dig till din mäklare som får undersöka vad det beror på.

Meddela oss din nya adress. Den behöver vi för att kunna skicka dina kontrolluppgifter till rätt adress. Läs mer under Kontrolluppgift

Utdrag ur lägenhetsregistret

Har du ett uppdrag hos en mäklare så kan mäklaren kontakta oss på För mäklare för att få en sk. Mäklarbild.

Behöver du själv ett utdrag för att t ex sätta om dina lån, lägg ett ärende i Portalen så får du det digitalt där, eller kontakt oss på info@simpleko.se så skickar vi det med post till dig.

Pantsättningsavgift

Vid pantsättning av bostadsrätt får det enligt bostadsrättsföreningens stadgar uttas en avgift av bostadsrättsinnehavaren. Avgiften tas ut för nya pantsättningar och omplaceringar av befintliga lån. Beslut om att denna avgift tas ut fattas av styrelsen. Pantsättningsavgiften debiteras på nästkommande avi. Notera att det är en avgift per lån, därmed kan du få flera pantsättningsavgifter beroende på hur ditt lån är strukturerat.

Parkeringsplats

Om du vill hyra eller säga upp en parkeringsplats, kontrollera vad som gäller där just du bor. Hantering av parkeringsplatser sker olika hos olika föreningar/hyresvärdar.

Påminnelseavgift

Jag har fått en påminnelse men jag fick inga avier. Måste jag betala påminnelseavgiften?
Det måste du göra. Det är alltid du som är ansvarig att betala din avgift/hyra i tid. Om du trots det anser att du inte ska betala kontakta då styrelsen/hyresvärden som kan meddela oss att ta bort påminnelseavgiften.

Överlåtelse

Övergång av bostadsrätt kan ske på flera sätt. Överlåtelse kan ske genom försäljning av bostadsrätten, ofta med hjälp av mäklare. Förändring av ägarförhållande kan även ske genom gåva, arv eller bodelning. Vid överlåtelse behöver ett överlåtelseavtal upprättas mellan köpare och säljare. Vid gåva behöver ett gåvobrev upprättas. När det gäller en bodelning så är det ett bodelningsavtal som skrivs och vid ett arv är det den registrerade bouppteckningen som gäller som överlåtelsehandling. Kontrollera med din styrelse vart du ska skicka avtalet. Avtalsmallar finns att köpa färdiga i bokhandeln. Tänk på att en gåva, arv och bodelning ger skatterättsliga effekter, för att vara på den säkra sidan är det bra att anlita en sakkunnig för hjälp.

Läs mer om överlåtelser här

Hittar du inte svaret på din fråga här, kontakta oss.

Denna sida stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. För bästa upplevelse rekommenderar vi att du byter till en annan webbläsare t ex Chrome eller Firefox.