Behov av en revisor?

Att få föreningens årsredovisning reviderad av en extern revisor säkerställer att föreningen har en rättvisande bild av föreningens finansiella ställning. Läs mer om var revisionen innebär

Vi rekommenderar att ta in offert från flera olika revisionsbyråer.  Just i år har flera av våra kunder haft behov av att hitta en ny revisor, då några större revisionsbolag inte längre tar brf-uppdrag. Läs mer om revisorns uppdrag.

Via vårt samarbete med Allians Revision & Redovisning AB kan ni få en offert. Allians har mångårig erfarenhet av arbete tillsammans med bostadsrättsföreningar. Inom ramen för revisionen utgör de också ett bollplank för styrelsen och förvaltaren i en rad olika frågor som är vanligt förekommenade i en bostadsrättsförening, exempelvis val av redovisningsreglervek, underhållsplaner, komponentuppdelning, effekter för en oäkta förening, justering av andelstal och mycket mer.

Allians kan bistå med:

  • Regelbunden kontakt och löpande rådgivning vid behov under hela året.
  • En trygghet och ett stöd för styrelsen, då revisorn har en gedigen erfarenhet inom bostadsrättsföreningar.
  • En kvalitetsstämpel till föreningens intressenter så att de kan förlita sig på att föreningens rapportering speglar föreningens verksamhet.
  • Kompetens från personal som har erfarenhet av att sitta i en bostadsrättsförenings styrelse.

Om ni har några funderingar eller är intresserade av att inhämta en offert, kontakta Allians.

För styrelsen

Denna sida stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. För bästa upplevelse rekommenderar vi att du byter till en annan webbläsare t ex Chrome eller Firefox.