Möte tillsammans i föreningen

Tryggare med flerårsbudget

För att få hjälp att hantera föreningens ekonomi på ett ansvarsfullt sätt, och vara redo att möta framtidens utmaningar och behov är en flerårsbudget ett bra verktyg.

Flerårsbudgeten är ett stöd för styrelsen i att kunna planera rätt avgiftsnivå över en längre tid. Det kan vara särskilt aktuellt om föreningen har stora underhåll planerade de närmaste åren, och även om man ser att det egna kapitalet minskar år från år.

I och med det allmänna läget med ökade kostnader och stigande räntor har vi sett ett ökat behov hos många föreningar som efterfrågar hjälp med en flerårsbudget för att kunna planera ekonomin på längre sikt.

Det skapar en trygghet att ha en långsiktig plan, där styrelsen får hjälp att planera och identifiera sina framtida ekonomiska utmaningar. Det är ett verktyg för att avgöra vilka underhållsprojekt och renoveringar ska prioriteras.

Med hjälp av flerårsbudgeten får styrelsen en bild över behovet av att göra avgiftshöjningar för att täcka intäktsbehovet på lite längre sikt.

Vad ingår i tjänsten flerårsbudget?

Som kund hos Simpleko kan du beställa flerårsbudget som en tilläggstjänst.

Vi hjälper till med att ta fram alla relevanta siffror utifrån de underlag vi har. Det ingår också ett personligt möte med er ekonom för att gå igenom budgeten. Utifrån denna information och er underhållsplan lägger vi in höjningarna för kommande år. Att föreningen har en uppdaterad underhållsplan är ett viktigt underlag för att kunna göra en så realistisk budget som möjligt.

Vi presenterar en grund för en flerårsbudget. Ni får den levererad i Excell format så ni i styrelsen själva kan använda den för att testa olika scenarion men till exempel avgiftshöjningar eller ökade räntekostnader. Utifrån den kan styrelsen sedan fatta välgrundade beslut för framtiden.

Flerårsbudgeten innehåller:

  • Budget: Med utgångspunkt från nästa års resultatbudget gör vi en årlig inflationsuppräkning för kommande år.
  • Kapitalbilaga: Föreningens nuvarande lån med aktuell räntenivå och amorteringstakt. Lån som ska villkorsändras under kommande år beräknas med en förväntad räntenivå. Här går också att justera för om amorteringstakten ändras eller nya lån tas upp.
  • Likviditetsbudgeten: Tar även hänsyn till amorteringar och eventuellt kommande investeringar.

Alla beräkningar i filen är dynamiska och resultat med mera justeras utifrån den ändringar ni gör när ni uppdaterar filen.

Tag kontakt med föreningens ekonom om du vill veta mer och beställa tjänsten. Du får prisuppgift och kan beställa tjänsten direkt via ett ärende i Portalen.

Har föreningen inte ekonomisk förvaltning via oss, läs mer om hur vi kan hjälpa er att få en tryggare och enklare ekonomi

Denna sida stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. För bästa upplevelse rekommenderar vi att du byter till en annan webbläsare t ex Chrome eller Firefox.