Nytt namn, samma tjänster

Den 1 mars 2020 bytte RB Fastighetsägare namn till Simpleko. För dig som kund innebär det ingen förändring i tjänsternas utförande eller omfattning.

Det som ändras är namnet på företaget som utför tjänsterna. Under våren kommer också vårt grafiska uttryck att förändras.

För medlemmar och hyresgäster innebär det att det nya namnet, Simpleko , kommer att framgå på avierna.