För leverantörer

Simpleko strävar efter att ha långsiktiga relationer med leverantörer och partners.

När Simpleko får behov av en ny leverantör kommer leverantören få ett e-mejl från Riksbyggen med uppmaning att godkänna leverantörsvillkoren. Detta är en del av en digitaliserade process som alla Riksbyggens leverantörer ska gå igenom för att bli godkända och detta gäller även för leverantörer till Simpleko, som är ett helägt dotterbolag till Riksbyggen. För leverantörer till Simpleko gäller samma generella leverantörskrav och uppförandekod som för Riksbyggens leverantörer.  

Fakturaadress: Simpleko AB, Kst 98001, FE 188, 831 88 Östersund.
Fakturan kan skickas med e-post till simpleko@ironmountain.com.  

Har ni några andra frågor som leverantör kontakta oss på info@simpleko.se

Denna sida stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. För bästa upplevelse rekommenderar vi att du byter till en annan webbläsare t ex Chrome eller Firefox.