Skrivbord med glasögon och en laptop

Juridisk rådgivning

Behöver ni hjälp med juridisk rådgivning eller vill anlita oss som ombud vid tvister? Vårt juristteam har lång och omfattande erfarenhet av fastighetsrätt, entreprenadrätt och avtalsrätt.  

Vi kan biträda våra kunder inom de flesta ärenden som rör bostadsrätts- och fastighetsrättslig juridik. Här är några exempel på frågor där vi kan bistå med juridisk rådgivning.

Boendefrågor

 • Störande grannar
 • Olovlig andrahandsuthyrning
 • Återkommande sena betalningar
 • Om boende ej lämnar tillträde till lägenheten när styrelsen begär det
 • Förekommande av kriminell verksamhet i bostadsrätterna

Huset och marken

 • Parkering med elstolpar, elbilar och debitering
 • Ombyggnad i lägenheten
 • Bygga om vinden till lägenheter
 • Utöka uteplatsen för lägenheterna längst ner i huset

Hyresrättsfrågor

 • Uppsägning av hyresgäst
 • Upprättande av lokalkontrakt
 • Hyresförhandling

Övriga juridiska frågor

 • Stadgar
 • Förändrade andelstal
 • Ombildning av hyresrätt till bostadsrätt

Tag gärna kontakt med våra jurister i ett tidigt skede så kan du förhoppningsvis undvika onödiga rättstvister och kostnader.  Ett kort uppdrag i tidigt skede kan vara bra i förhållande till vad en skada eller tvist kan kosta om det får gå för långt.

Kontakta oss

I Portalen, under menyvalet Juridikkan du lägga ett ärende direkt till våra jurister med din fråga. Här hittar du också mer information och prislistan på våra juridiska tjänster.

Fler tilläggstjänster för bostadsrättsföreningen

Mer Brf kunskap

Denna sida stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. För bästa upplevelse rekommenderar vi att du byter till en annan webbläsare t ex Chrome eller Firefox.