Samfällighetsförening

Specialister på ekonomisk förvaltning

Med lång erfarenhet av att hantera samfällighetsföreningar kan vi sätta ihop den lösning som passar din förening bäst. Vårt koncept bygger på en grundtjänst som innehåller allt det ni behöver för föreningens löpande ekonomiska förvaltning. Den kan enkelt kompletteras med tilläggstjänster utifrån ert behov. 

Vi ger gärna en offert på ekonomisk förvaltning baserat på er samfällighetsförenings storlek!

Grundtjänst ekonomisk förvaltning

Arvoden

Utbetalning av arvoden, samt hantering av skatter och arbetsgivaravgifter enligt gällande lagar och avtal.

Bokslut och årsredovisning

Allt från löpande bokföring och kassafunktion till budget och årsredovisning.

Debiterings- och avgiftsadministration

Att avgifter betalas och att det görs på utsatt tid är avgörande. Vi hanterar hela förfarandet, från utskick av avier till att säkerställa att pengarna kommer in.

Momshantering

Vi bokför moms samt beräknar, sammanställer och redovisar mervärdesskatten.

Lån och leverantörsreskontra

Med elektronisk fakturahantering har ni tillgång till alla fakturor och låneavier och kan följa varje fakturas status, allt från förfallodag till kontering.

Löpande redovisning

Vi hanterar bokföring och för huvudbok, samt betalning av skatter, avgifter, leverantörsfakturor och liknande.

Medlemsregister

Vi registerar ägarbyte för ett korrekt medlemsregister. 


Tilläggstjänster

Vi erbjuder flera tilläggstjänster som ni enkelt kan komplettera ert avtal med. 

Inkasso

Vi har datainspektionens tillstånd att bedriva inkassoverksamhet och handlägger allt från kreditupplysningar till verkställighet hos kronofogden. 

Juridisk rådgivning

Juridisk rådgivning inom fastighets- och samfällighetsjuridik. 

Läs mer om tjänsten

Låneupphandling

Vi hjälper er att ta in offerter vid villkorsändring och omläggning eller sammanslagning av lån, samt offertförfrågan vid upphandling av nya lån.

Säkrare eldebitering

Få hjälp att debitera rätt pris för elen. Vi hjälper till att lägga in den aktuella månadens elpris i IMD-filen så hyresgästerna blir debiterade för den faktiska kostnaden.

Läs mer om tjänsten

Stadgeändring

Uppdatering av stadgar för samfällighetsföreningen.

För mer information och offert - Kontakta oss

Nöjdast kunder i branschen! 

Läs vad kunderna säger om oss

Denna sida stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. För bästa upplevelse rekommenderar vi att du byter till en annan webbläsare t ex Chrome eller Firefox.