Säkrare eldebitering

Nu finns en ny tjänst där ni kan få hjälp att debitera rätt pris för elen till medlemmarna.

Idag betalar medlemmarna oftast en fast kostnad per KwH för den el man förbrukar. Många föreningar har ett rörligt elavtal där variationen på priset för elen är stor över året. För att säkerställa att medlemmen betalar gällande månadspris (samma som föreningen) för sin egna förbrukning har vi tagit fram en ny tjänst.

Utan att justera priset vid ett rörligt elavtal så kommer den intäkten föreningen får av medlemmarna inte att täcka kostnaden för den el som föreningen har köpt in.

Med tjänsten Säkrare eldebitering hjälper vi till att läsa av elpriset och lägga in den aktuella månadens elpris i IMD-filen. Då blir medlemmen debiterad för den faktiska kostnaden för sin förbrukade el.

Varför behövs tjänsten?

Från att vi har haft stabila elpriser fram till år 2020 så ser vi från 2021 stora variationer i elpriserna över året.

Många av våra kunder debiterar sina medlemmar för lägenhetens egen förbrukning, så kallad IMD. Från 2020 och fram till augusti 2021 så har det fungerat bra att lägga in ett fast pris som medlemmarna betalar. Men nu när priset på el varierar och ibland stiger med upp till sex gånger mot tidigare pris, innebär det att medlemmen betalar för lite om inte priset som debiteras justeras upp. Då blir det årsavgifter och hyror som i stället får täcka upp för mellanskillnaden mot det pris som föreningen köper in elen för. Det innebär i praktiken att föreningen ger medlemmarna rabatt på deras personliga elförbrukning.

För föreningens ekonomi så kan detta ha en stor påverkan. Därför är det viktigt att ta rätt betalt och där är tjänsten Säkrare eldebitering en bra hjälp!

Hur fungerar det?

  1. Kontakta oss för att teckna ett tilläggsavtal för tjänsten.
  2. Sedan tar vi hand om hanteringen och ser till att:
    - Stämma av ert aktuella elpris och lägger in det i IMD filen.
    - Aktuellt pris debiteras ut på respektive avi.
Vad kostar det?

Priset baseras på antal lägenheter
Upp till 50 lägenheter -  400 kr per månad ex. moms
51 lägenheter och uppåt -  600 kr per månad ex. moms

Intresserad?

Kontakta oss, gärna via ett ärende i Portalen med rubriken Säkrare eldebitering.

För styrelsen

Denna sida stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. För bästa upplevelse rekommenderar vi att du byter till en annan webbläsare t ex Chrome eller Firefox.