Bostadsrättsförening

Specialister på ekonomisk förvaltning

Stora och små bostadsrättsföreningar, nybildade och etablerade. Med vårt breda tjänsteutbud kan vi sätta ihop den lösning som passar din förening bäst, som helhetslösning eller enskilda tjänster. Vi ger gärna en offert på ekonomisk förvaltning baserat på er bostadsrättsförenings storlek!

Detta ingår i ekonomisk förvaltning:

Arvoden

Utbetalning av arvoden, samt hantering av skatter och arbetsgivaravgifter enligt gällande lagar och avtal.

Bokslut och årsredovisning

Allt från löpande bokföring och kassafunktion till budget, inkomstdeklaration och årsredovisning.

Hyres- och avgiftsadministration

Att hyror och avgifter betalas och att det görs på utsatt tid är avgörande. Vi hanterar hela förfarandet, från utskick av hyresavier till att säkerställa att pengarna kommer in.

Lån och leverantörsreskontra

Med elektronisk fakturahantering har ni tillgång till alla fakturor och låneavier och kan följa varje fakturas status, allt från förfallodag till kontering.

Löpande redovisning

Vi hanterar bokföring och för huvudbok, samt betalning av skatter, avgifter, leverantörsfakturor och liknande.

Medlems- och lägenhetsförteckning

Att föra lägenhetsförteckning är ett lagkrav. Vi hanterar panter och överlåtelser, kontrolluppgifter avseende försäljningar, inre fond och mäklarbilder.


Tilläggstjänster

Vi erbjuder flera tilläggstjänster som ni enkelt kan komplettera ert avtal med, genom att kontakta er förvaltningsekonom.

Digital stämma

Vi erbjuder ett verktyg för digital föreningsstämma, inklusive administratör som sköter det praktiska inför och under mötet.

Vill ni ha hjälp med hela stämman går det bra att lägga till sekreterare och/eller ordförande.  

Läs mer

Inkasso

Vi har datainspektionens tillstånd att bedriva inkassoverksamhet och handlägger allt från kreditupplysningar till betalningsförelägganden, avhysningar och tvångsförsäljningar. Vi hjälper er också med rättsliga frågor som olovlig andrahandsupplåtelse och störningar. Tjänsten inkassobevakning innebär att vi bevakar fastighetsägarens reskontra och ansvarar för att inkassokrav skickas vid förfallen fordran.

Juridisk rådgivning

Juridisk rådgivning inom hyres- bostadsrätt- och avtalsjuridik. Vi kan medverka vid hyresförhandlingar, och kan bistå bostadsrättsföreningar med likvidationer, ombildningar, friköp, nya upplåtelser m.m.

Låneupphandling

Vi hjälper er att ta in offerter vid villkorsändring och omläggning/sammanslagning av lån, samt offertförfrågan vid upphandling av nya lån.

Stadgeändringar

Uppdatering av stadgar vid behov eller förändrade lagkrav, samt hjälp och hantering vid processen kring detta.

Styrelseutbildningar

Vi erbjuder kurser för styrelser inom ekonomi och juridik.

Enskilda tjänster

Behöver du bara hjälp inom något specifikt område? Du kan också anlita oss för enskilda tjänster inom Bokslut och årsredovisning, Hyres- och avgiftsadministration, Inkasso och Lönehantering.

Läs mer om våra enskilda tjänster

Denna sida stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. För bästa upplevelse rekommenderar vi att du byter till en annan webbläsare t ex Chrome eller Firefox.