Bostadsrättsförening

Specialister på ekonomisk förvaltning

Stora och små bostadsrättsföreningar, nybildade och etablerade. Med vårt breda tjänsteutbud kan vi sätta ihop den lösning som passar din förening bäst, vill ni ha en helhetslösning eller vill ni sköta vissa delar själva. Vi ger gärna en offert på ekonomisk förvaltning baserat på er bostadsrättsförenings storlek!

Detta ingår i ekonomisk förvaltning:

Arvoden

Utbetalning av arvoden, samt hantering av skatter och arbetsgivaravgifter enligt gällande lagar och avtal.

Bokslut och årsredovisning

Allt från löpande bokföring och kassafunktion till budget, inkomstdeklaration och årsredovisning.

Hyres- och avgiftsadministration

Att hyror och avgifter betalas och att det görs på utsatt tid är avgörande. Vi hanterar hela förfarandet, från utskick av hyresavier till att säkerställa att pengarna kommer in.

Lån och leverantörsreskontra

Med elektronisk fakturahantering har ni tillgång till alla fakturor och låneavier och kan följa varje fakturas status, allt från förfallodag till kontering.

Löpande redovisning

Vi hanterar bokföring och för huvudbok, samt betalning av skatter, avgifter, leverantörsfakturor och liknande.

Medlems- och lägenhetsförteckning

Att föra lägenhetsförteckning är ett lagkrav. Vi hanterar panter och överlåtelser, kontrolluppgifter avseende försäljningar, inre fond och mäklarbilder.

Denna sida stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. För bästa upplevelse rekommenderar vi att du byter till en annan webbläsare t ex Chrome eller Firefox.