Ska ni söka hyresstöd?

Har ni gett någon hyresgäst rabatt på hyran och vill ha hjälp med ansökan om lokalhyresstödet? Då kan vi hjälpa till!

Regeringen beslutade den 8 april 2021 om en ny period med statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran (det så kallade lokalhyresstödet). Stödet som togs fram togs fram för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin våren 2020, återinförs nu för ytterligare tre månader.

Stödet är utformat så att lokalhyresvärdar som sänker den fasta hyran för hyresgäster under perioden januari-mars 2021 ges kompensation med 50 procent av den nedsatta fasta hyran. Senast den 31 december 2020 ska det finnas ett befintligt hyresförhållande och senast den 31 maj 2021 ska ett skriftligt avtal om hyresrabatt ha tecknats mellan hyresvärd och hyresgäst.

Vill ni ha vår hjälp med ansökan om hyresstödet?

Läs mer i kundportalen där ni också hittar de blanketter som behövs för att göra ansökan, eller kontakta er ekonom direkt, så hjälper vi till!

Till alla Nyheter