Har ni lokalhyresgäster?

Då är det bra att ha koll på semesterparagrafen! Den innebär att du som hyresvärd måste besvara din lokalhyresgästs förfrågan om överlåtelse inom tre veckor.

För de fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som har lokalhyresgäster kan det vara bra att känna till den bestämmelse i hyreslagen (12kap. 32§ jordabalken) som brukar kallas för "Semesterparagrafen".

Regeln kan utnyttjas av en hyresgäst för att komma ur ett lokalhyresavtal i förtid genom att lokalhyresgästen skickar en förfrågan om överlåtelse under sommaren då hyresvärden kanske inte har bevakning på sin inkommande post, och missar tidsfristen.  

Semesterparagrafen i hyreslagen innebär att hyresvärden måste besvara en lokalhyresgästs förfrågan om överlåtelse inom tre veckor. Om det inte sker, eller om hyresvärden nekar utan skälig anledning, så får hyresgästen rätt att säga upp sitt lokalavtal i förtid.

Att tänka på!
  1. Håll koll på inkommande post, till exempel genom att skaffa digital brevlåda.
  2. Besvara överlåtelseförfrågan inom tre veckor.
  3. Saknas information för att kunna ta ställning, neka och begär en ny förfrågan med mer information.