Den tillfälliga stämmolagen förlängs inte

Lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bland annat föreningsstämmor upphör att gälla vid årsskiftet.

Den tillfälliga stämmolagen, som gäller fram till 31 december, innebär att det är tillåtet att genomföra föreningens stämma digitalt, om det kombineras med möjlighet till fysisk närvaro eller poströstning. Syftet med detta var att underlätta genomförandet och samtidigt minska risken för spridning av covid-19.

Att den tillfälliga lagen upphör innebär att föreningsstämmor från 1 januari 2022 får genomföras enligt ordinarie regler. Det innebär att stämman även i fortsättningen kan hållas digitalt men då i kombination med att föreningen erbjuder en plats där de medlemmar som vill delta fysiskt kan göra det.

Att ha möjlighet att delta digitalt på stämman har visat sig vara possitivt för många som annars har problem att delta. 

Läs mer på regeringens webbplats.

Vill ni ha hjälp med digital stämma?