Äkta eller oäkta bostadsrättsförening

Nu har det kommit en dom som slår fast att bedömningen för om en bostadsrättsförening ska anses vara äkta eller oäkta ska utgå ifrån fastighetstaxeringen!

2016 när de så kallade lättnadsreglerna för oäkta bostadsrättsföreningar togs bort har intresset för gränsdragningsfrågor avseende äkta/oäkta bostadsrättsföreningar ökat.

Föreningar som idag kvalificeras som oäkta vidtar ibland åtgärder för att kunna kvalificeras som äkta istället för att både medlemmar och föreningen ska få minskade skattekostnader. Det har förekommit tvister mellan enskilda bostadsrättsföreningar och Skatteverket, varav några har lett till domar i Kammarrätten.

Läs mer om bedömningen