Två personer har möte vid ett bordna och en man

Höjt KPI ger hyreshöjningar för lokalhyresgäster

Den senaste tiden har vi hört många rapporter om ökade kostnader på grund av ökade elpriser och stigande räntor. För många av våra kunders lokalhyresgäster kommer nu ytterligare en kostnadsökning på grund av höjd lokalhyra för 2023.

Under många år har vi vant oss van vid indexhöjningar på runt 1,5%, Men för de som har en indexklausul i sitt lokalkontrakt har man från januari 2023 fått med indexhöjningen som i år blev 10,9%. Indexhöjningarna utgår ifrån KPI (Konsumentprisindex från SCB) och det vanligaste är att en höjning sker till 1 januari varje år med oktobers index som utgångspunkt. Som alla vet har vi en hög inflation just nu och den största anledningen är det höga elpriset som råder i landet och detta påverkar även KPI.

En del lokalhyresgäster har hört av sig till oss då man tycker att indextillägget ser ut att ha ökat ännu mer. Då är det bra att känna till att själva höjningen på 10,9% är utifrån den totala hyran inklusive indextillägget jämfört med hyran för 2022.  Dock utgår själva indextillägget från bashyran och den basmånad som gällde när avtalet tecknades, detta innebär att själva indextillägget kan se ut att ha ökat ännu mer.

Till Alla nyheter