Strandgräs

Ny nordisk plattform för betalningar

Du kanske redan har hört talas om P27? Det är ett gemensamt initiativ från de största bankerna i Norden där målet är att skapa en ny gemensam infrastruktur för betalningar, både inom landet och inom Norden. Namnet P27 kommer från att projektet har som mål att förbättra betalningarna för de 27 miljoner innevånarna i Norden.

Varför görs detta?

Det pågår en transformation av dagens betalinfrastruktur för att möta framtidens behov.  Dagens infrastruktur för betalningar är föråldrad och måste moderniseras för att möta dagens möjligheter till digitalisering. P27 innebär att betalningarna kommer att genomföras på ett säkrare sätt, vilket minskar risken för bedrägerier och varje betalning innehåller också mer information vilket minskar risken för penningtvätt.

För att kunna göra detta behöver betalformatet bytas till ISO 20022, i stället för den nationella standarden som vi idag har i Sverige som går via Bankgirot.

Vad innebär P27 för din bostadsrättsförening?

Föreningen som bankkund kommer kunna se och ta del av de förändringar som P27 projektet kommer att innebära de kommande åren, genom att få snabbare information om betalningar och alltid korrekt saldo i bokföringen. Det blir också lättare för medlemmar och hyresgäster som betalar sin avgift eller hyra från till exempel Norge, vilket är vanligt i våra fjällföreningar. Att föra över pengar till konto i olika banker kommer att gå lika snabbt som att skicka en swishbetalning.

Vad gör Simpleko för att anpassa sig till utvecklingen?

Vi följer utvecklingen och anpassar vårt system till den nya plattformen och det nya filformatet ISO 200022, i takt med att respektive bank går över till det nya filformatet under kommande år.

Som kund till Simpleko behöver ni inte själva agera på något sätt när ni får information från er bank om att filformatet kommer att förändras, utan vi ser till att era betalningar kommer att löpa på även framöver.

Till Alla nyheter