Möjlighet att hålla digital stämma till våren?

Regeringen har lämnat ett remissförslag om att återinföra den tillfälliga stämmolagen, som gör det möjligt att ha bolags- och föreningsstämmor helt utan fysiskt deltagande.

Lagen infördes under våren 2020 för att minska smittspridningen, och upphörde vid årsskiftet. Nu finns ett förslag om att den ska återinföras igen från den 1 mars 2022.

-Vi ser positivt på att den tillfälliga stämmolagen återinförs. På de digitala stämmor där våra kunder tog hjälp av oss och vårt digital verktyg, i samarbete med PerCap, fick vi övervägande positiva reaktioner, säger Susanne Lindh, vd på Simpleko.

-För många blev det tvärtemot vad man befarade, ett ökat deltagande då fler gavs möjlighet att vara med eftersom man inte behövde vara på plats fysiskt. Även om man hade små barn hemma som man inte kunde lämna själva eller att man hade åkt till stugan, kunde man ändå delta och göra sin röst hörd. Så vi hoppas och tror att detta kommer att gälla igen från 1 mars, avslutar Susanne Lindh.

Är du intresserad av att hålla er föreningsstämma digitat om lagen återinförs från den 1 mars 2022? Håll utkik så återkommer vi med information!

Till Alla nyheter