Solceller i bostadsrättsförening

Att ta vara på solens strålar och omvandla dem till el för föreningen samtidigt som man sänker elkostnaderna och bidrar till ökad hållbarhet känns för många föreningar som en god idé.

I takt med stigande elpriser funderar allt fler bostadsrättsföreningar på att installera solceller på föreningens tak eller fasad.  För att reda ut om det är en bra investering ur ett ekonomiskt perspektiv samt hur man går till väga ska vi gå igenom vad man kan behöva ta ställning till.

Vad behöver man tänka på inför investering av solceller?

Det är framför allt tre saker som avgör om man har goda förutsättningar för en solcellsinvestering:

  • Takets storlek och solläge
    Oskuggade tak i söderläge är det optimala, men även väst och östläge kan fungera bra
  • Fastighetens elanvändning och elavtal
    Ju högra elanvändning desto troligare är det att solcellsinvesteringen blir lönsam.
  • Takets skick
    Behöver taket underhållas så är det bästa att göra det först då solcellerna kan sitta i 30 år.
Hur stor anläggning behövs och hur ser ekonomi ut?

Första steget kan vara att ta reda på hur mycket solceller som får plats på taken och hur mycket el de kan producera.

Det som också kan påverkar storleken på anläggningen är hur elen mäts och debiteras i fastigheten. Har föreningen separata elabonnemang för den gemensamma elen och de boende egna avtal för hushållselen, eller ett gemensamt avtal för all el. Även storleken på huvudsäkringen har betydelse för solcellssystemet.

Behövs bygglov för solcellsansläggningen?

Det kan i vissa fall behövas bygglov för anläggningen så kontrollera alltid med byggnadsnämnden för att få veta vad som krävs i ditt fall.

Momshantering för solceller

Det finns också en del frågor kring moms och skatt som kan behöva klargöras. Behöver föreningen momsregistrera sig? Bör man införa IMD (individuell mätning och debitering) om man inte har det tidigare och om man funderar på att sälja vidare överskottet av el, hur blir det med inkomstskatten? Det kan också finnas möjlighet att få skattereduktion för förnybar el.

Våra kunniga ekonomer kan hjälpa dig som kund med frågorna kring moms och skatt! Kontakta oss

För allmän information om hela processen, läs mer på Solcellskollen.se